Persbericht

Midden volgend jaar wil het Mechels stadsbestuur, naar het voorbeeld van Antwerpen, een lage emissiezone invoeren. De meest vervuilende auto’s zullen uit de stadskern geweerd worden. We kunnen die keuze zeker onderschrijven, maar wel op voorwaarde dat de implementatie ervan op een sociaal verantwoorde manier gebeurt.

Persbericht
Persbericht

Het Mechelse stadsbestuur wil de stadsschuld tegen 2020 met 27 miljoen verlichten. Om dat te realiseren, worden opnieuw een aantal eigendommen in de etalage geplaatst. Zo ondermeer de ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest, die in 2018 opnieuw in handen van het Sociaal Huis komt. De stad en het Sociaal Huis missen opnieuw een uitgelezen kans om tegemoet te komen aan talloze noden in de welzijnssector.

Persbericht

Zes december. De goedheiligman is weer in het land en strooit gul met cadeautjes en snoepjes. Het Mechels bestuur maakt van die gelegenheid graag gebruik om ook uit eigen  Sinterklaaszak wat lekkers tevoorschijn te toveren. Vanaf volgend jaar krijgen alle singles in de stad een Mechelenbon van 25 euro cadeau. Het is het stadsbestuur namelijk niet ontgaan dat alleenstaanden het financieel vaak niet makkelijk hebben. Wanneer de Sint onze kinderen verblijdt en de eindejaarsperiode lonkt, worden cadeautjes erg gewaardeerd. Maar aan deze attentie zit toch wel een bedenkelijk kantje.

Persbericht

Hoe lang zijn de roltrappen in het station van Mechelen nu eigenlijk al defect? Hebben ze niet eens even terug gewerkt? Zijn ze daar niet aan bezig? Niemand die het nog exact kan zeggen. Maar wat iedereen wel heel zeker weet, is dat die roltrappen al schandalig lang buiten dienst zijn, en dat het op de trappen naar de perrons voor heel veel reizigers elke dag opnieuw bittere ellende is.

Nieuws

Er werd zaterdag in Mechelen een bijzondere voetbalwedstrijd gespeeld. Zaalvoetbal, met aan de ene kant een ploeg van Mechelse politici en aan de andere kant een ploeg van vluchtelingen, bewoners van het tijdelijke opvangcentrum aan de Nekkerhal. Een vriendschappelijke wedstrijd, glorieus gewonnen door het vluchtelingenteam. Voetbaltalent in overvloed.

Dirk Tuypens

Nieuws

Op 1 oktober start in Mechelen een proefproject rond kinderopvang voor kansarme ouders. In het Pidpa-gebouw in de Caputsteenstraat zullen zo’n 15 plaatsen worden gecreëerd. Klinkt heel nobel, maar of dit initiatief ook iets wezenlijks zal bijdragen tot het wegwerken van het nijpende tekort aan opvangplaatsen, is erg twijfelachtig.

Persbericht

Vorige maand verschenen in de pers berichten over een racismecultuur bij de Mechelse politie. Politiemensen van allochtone origine worden moeilijk aanvaard, krijgen te maken met systematische tegenwerking en pesterijen. Maar deze racismecultuur is niet alleen een intern probleem. Ook Mechelse burgers met een migratie-achtergrond worden al te vaak geconfronteerd met ongeoorloofd politieoptreden.

Nieuws

Vorige maand verschenen in de pers berichten over een racismecultuur bij de Mechelse politie. Politiemensen van allochtone origine worden moeilijk aanvaard, krijgen te maken met systematische tegenwerking en pesterijen. Maar deze racismecultuur is niet alleen een intern probleem. Ook Mechelse burgers met een migratie-achtergrond worden al te vaak geconfronteerd met ongeoorloofd politie-optreden. Daarover getuigt Youssef Siraj, die begin april door twee agenten nodeloos hardhandig werd aangepakt.

Persbericht

Het politiekorps van de zone Mechelen-Willebroek heeft te kampen met een intern probleem van racisme. Daarover werd gisteren in verschillende kranten bericht. Verrassend kan dat nieuws niet echt worden genoemd. Na de recente onthullingen over verregaande racistische praktijken bij de Antwerpse politie, was het veeleer wachten tot het moment waarop gelijkaardige feiten binnen andere korpsen het licht zouden zien.