Pers

Persbericht

Dat Mechels burgemeester Bart Somers twee jobs combineert, is algemeen geweten. Maar wat de Mechelse burgemeester en schepenen bijverdienen bij de verschillende intercommunales en elders, veel minder. Vandaar dit lijstje van instellingen of bedrijven waarin betaalde functies worden bekleed. De gegevens werden samengesteld vanuit de databank Cumuleo, die haar gegevens haalt uit de verplichte publicatie van mandaten in het Staatsblad. Daar kan men echter niet terugvinden hoeveel die mandaten opleveren.

Persbericht

Op vrijdag 27 januari hield de Mechelse PVDA-afdeling haar nieuwjaarreceptie, in een stijlvol decor aan de Wollemarkt.

Persbericht

Midden volgend jaar wil het Mechels stadsbestuur, naar het voorbeeld van Antwerpen, een lage emissiezone invoeren. De meest vervuilende auto’s zullen uit de stadskern geweerd worden. We kunnen die keuze zeker onderschrijven, maar wel op voorwaarde dat de implementatie ervan op een sociaal verantwoorde manier gebeurt.

Persbericht
Persbericht

Het Mechelse stadsbestuur wil de stadsschuld tegen 2020 met 27 miljoen verlichten. Om dat te realiseren, worden opnieuw een aantal eigendommen in de etalage geplaatst. Zo ondermeer de ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest, die in 2018 opnieuw in handen van het Sociaal Huis komt. De stad en het Sociaal Huis missen opnieuw een uitgelezen kans om tegemoet te komen aan talloze noden in de welzijnssector.

Persbericht

Zes december. De goedheiligman is weer in het land en strooit gul met cadeautjes en snoepjes. Het Mechels bestuur maakt van die gelegenheid graag gebruik om ook uit eigen  Sinterklaaszak wat lekkers tevoorschijn te toveren. Vanaf volgend jaar krijgen alle singles in de stad een Mechelenbon van 25 euro cadeau. Het is het stadsbestuur namelijk niet ontgaan dat alleenstaanden het financieel vaak niet makkelijk hebben. Wanneer de Sint onze kinderen verblijdt en de eindejaarsperiode lonkt, worden cadeautjes erg gewaardeerd. Maar aan deze attentie zit toch wel een bedenkelijk kantje.

Persbericht

Hoe lang zijn de roltrappen in het station van Mechelen nu eigenlijk al defect? Hebben ze niet eens even terug gewerkt? Zijn ze daar niet aan bezig? Niemand die het nog exact kan zeggen. Maar wat iedereen wel heel zeker weet, is dat die roltrappen al schandalig lang buiten dienst zijn, en dat het op de trappen naar de perrons voor heel veel reizigers elke dag opnieuw bittere ellende is.

Persbericht

Vorige maand verschenen in de pers berichten over een racismecultuur bij de Mechelse politie. Politiemensen van allochtone origine worden moeilijk aanvaard, krijgen te maken met systematische tegenwerking en pesterijen. Maar deze racismecultuur is niet alleen een intern probleem. Ook Mechelse burgers met een migratie-achtergrond worden al te vaak geconfronteerd met ongeoorloofd politieoptreden.

Persbericht

Het politiekorps van de zone Mechelen-Willebroek heeft te kampen met een intern probleem van racisme. Daarover werd gisteren in verschillende kranten bericht. Verrassend kan dat nieuws niet echt worden genoemd. Na de recente onthullingen over verregaande racistische praktijken bij de Antwerpse politie, was het veeleer wachten tot het moment waarop gelijkaardige feiten binnen andere korpsen het licht zouden zien. 

Persbericht

Mechelen, 30 april 2016

PERSBERICHT

PVDA-MECHELEN IN DE 1 MEI OPTOCHT: VOOR SOCIALE EN FISCALE RECHTVAARDIGHEID

De PVDA maakte deze week publiek dat twee derden van onze federale parlementairen al op hun 55 met pensioen kunnen, terwijl diezelfde parlementairen van de burgers eisen dat ze in de toekomst tot 67 werken. En zie, plots zijn alle partijen het erover eens dat de regeling voor parlementairen niet langer kan, er moet snel een wijziging komen.

Pagina's