Nodeloze en racistische agressie bij Mechelse politie

Vorige maand verschenen in de pers berichten over een racismecultuur bij de Mechelse politie. Politiemensen van allochtone origine worden moeilijk aanvaard, krijgen te maken met systematische tegenwerking en pesterijen. Maar deze racismecultuur is niet alleen een intern probleem. Ook Mechelse burgers met een migratie-achtergrond worden al te vaak geconfronteerd met ongeoorloofd politieoptreden.

Op 10 april mocht de 22-jarige Youssef Siraj dat aan de lijve ondervinden. Voor zijn huis aan de Battelsesteenweg werd hij door twee agenten volstrekt nodeloos hardhandig aangepakt. De jongeman had de agenten alleen een vraag gesteld. Arrogant en respectloos, volgens de wetsdienaars. Ze rekenden hem in wegens “ongewapende weerspannigheid”. Het volledige relaas over dit incident kan u lezen in dit artikel.

Op vraag van Youssef Siraj brengen we dit verhaal naar buiten. Hij vindt het belangrijk dat feiten als deze het licht zien. Het is zeker geen alleenstaand feit, maar te weinig slachtoffers van racistisch gekleurd politieoptreden durven daar publiekelijk over spreken. Youssef hoopt dat zijn verhaal anderen ertoe kan aanzetten om zijn voorbeeld te volgen en ook te getuigen. Alleen zo kan aangedrongen worden op een resolute aanpak van het probleem.

De PVDA steunt Youssef Siraj - en iedereen die bij gelijkaardige feiten betrokken is - in de vraag naar een daadwerkelijke aanpak van racisme bij de Mechelse politie. Het probleem is zeker niet nieuw en ook niet ongekend, maar vooralsnog blijft het antwoord erop beperkt tot ronkende intentieverklaringen.

In het bestuursakkoord van de huidige coalitie lezen we het volgende: “In Mechelen is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Dit geldt zowel voor discriminatie op grond van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond en mensen met een beperking. Via de meldpunten antidiscriminatie worden verder sensibiliseringscampagnes opgezet. Maar er is meer nodig. Het lokaal bestuur voert een antidiscriminatiebeleid in de horeca, in de huisvesting, op de arbeidsmarkt, bij de politie,… dat verder gaat dan enkel sensibilisering.” Het is de hoogste tijd dat deze kordate woorden omgezet worden in net zo kordate daden. 

Wij verwachten van burgemeester Somers, hoofdcommissaris Bogaerts en het Mechelse bestuur dat ze ophouden met het probleem van racisme bij de Mechelse politie te ontkennen of te minimaliseren. Op elk feit wordt vandaag “met verbazing” gereageerd, elke onthulling wordt afgedaan als een poging om het korps te bekladden, getuigen worden als onbetrouwbaar afgeschilderd. Steeds weer verschuilt men zich achter “het lopende onderzoek” om niet tot concrete maatregelen over te moeten gaan. De angst voor imagoschade is telkens opnieuw doorslaggevend. Die houding is niet alleen ongeloofwaardig, ze betekent ook het ontlopen van elke verantwoordelijkheid. 

Het voorval op de Battelsesteenweg is het topje van de ijsberg. Wij wijzen zeker niet alle politiemensen van Mechelen met de vinger. Vele van hen zijn integere mensen die zich ten volle inzetten voor de gemeenschap. Zij moeten vaak in moeilijke omstandigheden werken en staan onder grote druk. Maar er gaat blijkbaar iets grondig fout met zowel het aanwervingsbeleid als met de cultuur binnen het korps. Daarvoor zijn de hoofdcommissaris en de burgemeester ten volle verantwoordelijk.

De politie vervult een uitermate belangrijke maatschappelijke rol. Het beschermen van de veiligheid en integriteit van alle burgers is een van haar kerntaken. Een korps waarin racisme oogluikend wordt toegestaan, kan aan die opdracht niet voldoen. Of in de woorden van Youssef Siraj: “Een agent in functie moet zich tegenover iedereen hetzelfde gedragen. Iedereen is gelijk voor de wet.”

Er bestaat in ons land een wet die racisme verbiedt. Wanneer die wet met betrekking tot een politiekorps dode letter blijft, komen we in een absurde situatie terecht en krijgt het racisme als het ware een vrijgeleide. De politie heeft een voorbeeldfunctie. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de politiek verantwoordelijken om daar streng op toe te zien. Tot op heden hebben de partijen van de meerderheid zeer lauw gereageerd op dit zeer ernstig probleem. Nochtans zijn zij politiek mee verantwoordelijk.

Wij verwachten dan ook dat het getuigenis van Youssef Siraj ernstig wordt genomen en aanleiding zal zijn voor concrete en ernstige maatregelen. Tegelijk willen we mensen met gelijkaardige ervaringen ook aanmoedigen om daarover te getuigen. Omdat klachten in het verleden bij officiële instanties en bij de politie zelf al te vaak werden genegeerd of niet ernstig werden genomen, onderzoeken wij de mogelijkheid om met verschillende partners een meldpunt op te richten.

 

Voor PVDA-Mechelen

Dirk Tuypens