Racisme bestrijd je niet met ontkenning en verdachtmaking

Het politiekorps van de zone Mechelen-Willebroek heeft te kampen met een intern probleem van racisme. Daarover werd gisteren in verschillende kranten bericht. Verrassend kan dat nieuws niet echt worden genoemd. Na de recente onthullingen over verregaande racistische praktijken bij de Antwerpse politie, was het veeleer wachten tot het moment waarop gelijkaardige feiten binnen andere korpsen het licht zouden zien. 

Racisme is werkelijkheid, geen fictie. Dat ook een politiekorps van 400 mensen - in een politiezone waar een groot deel van de bevolking Marokkaanse, Turkse of andere roots heeft - hierdoor aangetast is, hoeft niet te verbazen. Maar racisme kan binnen een politiekorps op geen enkele manier, zelfs niet in de meest “onschuldige” vormen, worden getolereerd. Het werpt een smet op de reputatie van de vele politiemensen die zich dagelijks ten volle inzetten om de samenleving voor iedereen leefbaar en veilig te maken. Het is een aanslag op de voorbeeldfunctie die de politie in die samenleving dient te vervullen. Zowel de top van de politie als de politiek verantwoordelijken hebben dan ook de plicht om dit probleem ernstig te nemen en alles in het werk te stellen om het kordaat aan te pakken.

De verkrampte en defensieve manier waarop burgemeesters Bart Somers (Mechelen) en Eddy Bevers (Willebroek) en korpschef Yves Bogaerts reageren, is dan ook zeer verontrustend. In een gezamenlijke persconferentie verklaren zij uitermate verbaasd te zijn over dit nieuws, ontkennen ze het probleem, trekken ze de verklaringen van de politievakbonden in twijfel en brengen ze een getuige met verdachtmakingen in diskrediet. 

Deze houding staat in schril contrast met de beleidsretoriek die, zeker in Mechelen, met betrekking tot diversiteit en anti-racisme voortdurend klinkt. Het wijst niet meteen op een bereidheid om in deze kwestie een grondig en open onderzoek toe te laten. En dat onderzoek is hoognodig. Racisme bestrijd je niet met ontkenning en verdachtmaking, maar met door niets gehinderde actie. Burgemeesters Somers en Bevers hebben daarin een grote politieke verantwoordelijkheid. Door hun ontkennende reactie komen zij daarin schromelijk tekort en schaden ze de voorbeeldfunctie die ook het lokale bestuur inzake de bestrijding van racisme heeft. 

Er zijn politici die van racisme hun handelsmerk maken, er zijn politici die racisme herleiden tot een relatief begrip en een excuus voor eigen falen. Van de burgemeesters van Mechelen en Willebroek én van korpschef Bogaerts verwachten wij een andere boodschap en een andere praktijk.

 

Voor PVDA-Mechelen

Dirk Tuypens