Sinterklaaspolitiek is geen antwoord op sociale noden

Zes december. De goedheiligman is weer in het land en strooit gul met cadeautjes en snoepjes. Het Mechels bestuur maakt van die gelegenheid graag gebruik om ook uit eigen  Sinterklaaszak wat lekkers tevoorschijn te toveren. Vanaf volgend jaar krijgen alle singles in de stad een Mechelenbon van 25 euro cadeau. Het is het stadsbestuur namelijk niet ontgaan dat alleenstaanden het financieel vaak niet makkelijk hebben. Wanneer de Sint onze kinderen verblijdt en de eindejaarsperiode lonkt, worden cadeautjes erg gewaardeerd. Maar aan deze attentie zit toch wel een bedenkelijk kantje.

Dit is een schoolvoorbeeld van een “sociale” maatregel die alleen genomen wordt omdat er een economisch voordeel aan vast hangt. Het lokale handelscentrum vaart er wel mee. De Mechelenbon moet immers bij Mechelse handelaars of horeca-zaken opgesoupeerd worden. Het is dus een maatregel die de consumptie in Mechelen moet aanzwengelen.

Om alles fraai op te smukken, wordt het initiatief voorgesteld als een korting op de afvaltaks. Veel gekker moet het niet worden. De Mechelenbon is een aankoopbon, punt aan de lijn. Met de afvaltaks heeft die hoegenaamd niets te maken. Maar het bestuur verwacht nu dat Mechelse singles applaudisseren voor een zogezegde korting op een taks die om te beginnen nooit had mogen ingevoerd worden. De afvaltaks is er alleen gekomen omdat de stad de kosten voor de ophaling en verwerking van afval niet langer wil dragen.

Het bestuur beweert dat een rechtstreekse korting op de afvaltaks niet mogelijk is. Dat kan natuurlijk wel, er zijn nog meer bevolkingsgroepen die een verminderd tarief betalen. En sterker nog, de hele afvaltaks kan zonder enig probleem afgeschaft worden. Tenminste, wanneer de stad de kosten voor een elementaire dienstverlening niet langer afwentelt op de burger.

Volgens het bestuur kost deze tegemoetkoming aan singles jaarlijks 240.000 euro. Dat is natuurlijk erg relatief. Wanneer men deze maatregel dan toch wil verbinden met de afvaltaks, is het goed om in herinnering te brengen dat de afvaltaks een besparing van 1.700.000 euro betekent. Zo worden Sinterklaaspresentjes wel erg makkelijk en goedkoop.

We gunnen de singles in Mechelen van harte hun Mechelenbon. Maar een aankoopbon van 25 euro zal aan de precaire situatie waarin velen onder hen zich bevinden hoegenaamd niets veranderen. Het brengt hun inkomen niet op een leefbaar niveau, het brengt hen geen betaalbare woning in de stad, biedt hen niet de mogelijkheid om op een volwaardige manier deel te zijn van deze stad. Sinterklaas is een dikke kindervriend, maar Sinterklaaspolitiek is tot nader order nog altijd geen antwoord op sociale noden.