Stad en Sociaal Huis missen kans om sociale noden in te vullen

Het Mechelse stadsbestuur wil de stadsschuld tegen 2020 met 27 miljoen verlichten. Om dat te realiseren, worden opnieuw een aantal eigendommen in de etalage geplaatst. Zo ondermeer de ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest, die in 2018 opnieuw in handen van het Sociaal Huis komt. De stad en het Sociaal Huis missen opnieuw een uitgelezen kans om tegemoet te komen aan talloze noden in de welzijnssector.

De welzijnssector kampt voortdurend met een tekort aan middelen en infrastructuur. Opvang voor dak- en thuislozen, noodwoningen, geestelijke gezondheidszorg, jongeren in probleemsituaties, sociale huisvesting, ... Het vraagt weinig verbeelding om te zien hoeveel van deze noden op de site van het ziekenhuis zouden kunnen ingevuld worden. Maar opnieuw verkiezen bestuur en Sociaal Huis om deze mogelijkheden te vergooien voor wat snelle inkomsten en het perspectief op een nieuwe hoogwaardige woonsite.

Bij monde van schepen Walter Schroons is de nieuwe bestemming van de campus immers al duidelijk gemaakt: “De site is strategisch gelegen in onze binnenstad en kan ongetwijfeld worden ingevuld met een nieuw woonproject.”

Het scenario laat zich al raden. Projectontwikkelaars zullen zo lang mogelijk weinig blijk van interesse geven, zodat uiteindelijk de beste pokeraar onder hen de site voor een appel en een ei in de schoot geworpen krijgt. Vroegere ervaringen met de verkoop van stadseigendommen aan projectontwikkelaars leren dat zelden of nooit het verhoopte bedrag wordt binnengehaald. De recente verkoop van het oud zwembad voor het ridicule bedrag van 100.000 euro aan een hotelketen is wat dat betreft het voorlopige hoogtepunt. Of de campus Zwartzustersvest de vooropgestelde 20,3 miljoen zal opbrengen, is dus erg twijfelachtig.

Wat wel zeker is, is dat er op de site een zoveelste cluster van onbetaalbare luxewoningen zal verrijzen. Het zoveelste project in een huisvestingsbeleid dat aan mensen met een bescheiden inkomen duidelijk maakt dat Mechelen niet voor hen bestemd is.