Structureel aandeel sociale woningen in private woonprojecten

Het stadsbestuur wil in de toekomst meer samenwerken met private projectontwikkelaars om het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten. Maar hoe kan via die weg een noemenswaardige aanvulling verkregen worden als het afhangt van toevallige opportuniteiten? We stellen daarom voor om een vast percentage sociale huurwoningen op te leggen in private woonprojecten.

Motie huurprijzen sociale huisvesting

Vanaf dit jaar wordt de huurprijs van sociale woningen op een nieuwe manier berekend. Marktwaarde, inkomen van alle gezinsleden en energiecorrectie zijn elementen die voortaan mee de huurprijs bepalen. Een ruime meerderheid van sociale huurders betaalt nu aanzienlijk meer huur. Onrechtvaardig en asociaal, zegt de PVDA. De Vlaamse regering zoekt het geld opnieuw bij mensen met een kleine financiële draagkracht. Op de gemeenteraad van 2 maart dienden we een voorstel van motie in.

Kazerne Dossin en Brigitte Herremans

Op 12 december zou Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans in Kazerne Dossin de prijs van “Ambassadeur van de Vrede” uitgereikt krijgen door Pax Christi. Op het allerlaatste moment werd Herremans de toegang tot het museum ontzegd. Haar komst zou binnen de Joodse gemeenschap voor al te veel commotie zorgen, zo verklaarde Kazerne Dossin. De PVDA diende hierover een schriftelijke vraag in.

Levenssfeer

Kijk, daar is het. Aan de overkant. Waar achter de ramen op de eerste verdieping licht brandt. Op de tweede verdieping is alles donker, beneden is het rolluik neergelaten. Geen bordje op de deur of de gevel, niets op de deurbel. Uit niets valt af te leiden dat in dit huis de winteropvang voor daklozen is ondergebracht.

Nieuwe huurprijzen sociale woningen

Vanaf dit jaar wordt de huurprijs van sociale woningen volgens een nieuwe formule berekend. De marktwaarde van de woning, een energiecorrectie en het inkomen van de bewoners zijn drie factoren die ervoor zorgen dat de meeste sociale huurders tegen een stijging van de huurprijs aankijken. We dienden hierover deze schriftelijke vragen in.

Waarom moeten de Talententickets verdwijnen?

Het stadsbestuur besliste eind vorig jaar om de Talententickets vanaf 2020 volledig af te schaffen. De tickets werden in 2014 ingevoerd. Elk jaar kreeg elk Mechels kind tussen 5 en 15 jaar Talententickets ter waarde van 50 euro. Daarmee kon het lidgeld of inschrijvingsgeld voor verenigingen, clubs of academie geheel of gedeeltelijk betaald worden. Op de gemeenteraad van 27 januari stelde Dirk Tuypens voor de tickets ook in de toekomst te behouden.

De rechten van bomen

Mechelaars houden van bomen en willen ze liever niet zien verdwijnen, dat is al herhaaldelijk gebleken. We stellen voor om, naar het voorbeeld van Frankrijk, een Mechelse verklaring van de rechten van bomen op te stellen.

Streaming commissievergaderingen

Het stadsbestuur wil veel meer gewicht leggen bij de gemeenteraadscommissies. Het is dan ook wenselijk dat die commissies meer publieke aandacht krijgen. We stellen voor om de commissies, net als de gemeenteraad, live te streamen.

Een projectlast voor meer sociale woningen

Er is in Vlaanderen een nijpend tekort aan sociale woningen. Een grote inhaalbeweging is noodzakelijk. Daarom stellen we voor om een sociale projectlast in te voeren. Projectontwikkelaars die in Mechelen woningen bouwen, moeten dan een deel van het project reserveren voor sociale woningen.

Goedkopere huisvuilzakken

Nergens kosten huisvuilzakken meer dan in Mechelen. Bovendien betalen de Mechelaars ook nog eens een flinke afvaltaks. De PVDA stelt voor om dat te veranderen.