Meer Mechelaars op de gemeenteraad

Mechelaars hebben de mogelijkheid om zelf een punt op de agenda van de gemeenteraad te zetten en het ook zelf te komen verdedigen. Maar van die mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. Hoe komt dat? De voorwaarden vormen een te grote hindernis. Daarom stelden we voor om die te vereenvoudigen.