Inleiding: kies partij voor een stad op mensenmaat

Inleiding: kies partij voor een stad op mensenmaat

“Waar woon je?”
“In Mechelen.”
“Ah, ja? Mechelen is toch schoon geworden, hé?”
“Zeker, ja.”
“Als je dat vergelijkt met vroeger, niet meer te herkennen.”

Klinkt het vertrouwd? Ongetwijfeld. Laat je ergens vallen dat je in Mechelen woont, dan krijg je altijd ongeveer dezelfde enthousiaste reactie. Woon je in Mechelen, dan zit je goed. Want Mechelen, dat is toch die stad waar heel de wereld komt naar kijken en waar alles goed gaat?

Is onze stad er onder het burgemeesterschap van Bart Somers op vooruitgegaan? Zeker wel. De PVDA is niet de partij die dat gaat tegenspreken. We worden wel vaker afgeschilderd als een partij met een grote nostalgie naar een ver verleden, maar dat is nieuws voor de fabeltjeskrant.

Vooruitgang is iets wat iedereen heel erg toejuicht, ook wij. Maar vooruitgang betekent niet vanzelfsprekend voor iedereen hetzelfde. Het succesverhaal van Mechelen klinkt dan ook niet voor alle Mechelaars even betoverend.

DE WENSDROOM VAN DE MECHELAAR

Het Mechels bestuur wekt graag de indruk dat alleen onze stad volop in ontwikkeling is. Niets is minder waar. De ontwikkeling van Mechelen is deel van een wereldwijd verhaal waarin steden een almaar grotere rol spelen. Steeds grotere delen van de wereldbevolking trekken naar de steden om er een leven en een toekomst uit te bouwen. Groei en vernieuwing zien we dan ook in zowat alle steden.

In een wereld waarin alles draait rond geld en winst, zijn steden nieuwe markten geworden, met heel wat mogelijkheden om snel veel geld te verdienen. Voor ondernemers, projectontwikkelaars en makelaars zijn de hedendaagse steden nieuwe goudmijnen. Politici die de belangen van het grote geld voorop stellen, geven hun beleid vorm naar de wensen van investeerders en beleggers. Het welzijn van de stedelijke bevolking verschuift naar de tweede plaats.

Steden komen zo vanzelf in een onderlinge concurrentiestrijd terecht. De stad wordt een merk, het onderwerp van een nooit eindigende reclamecampagne. Het komt erop aan de stad, letterlijk en figuurlijk, zo goed mogelijk te verkopen. Stedelijk beleid wordt dan een soort competitiesport, waarbij zo snel mogelijk zo veel mogelijk medailles gescoord moeten worden.

De Mechelse burgemeester en zijn bestuursploeg zijn in deze discipline rasechte kampioenen. Ze zijn ongeëvenaard in het aanprijzen en verkopen van hun stad. De promotiemachine draait wellicht nergens gesmeerder dan in Mechelen. De boodschap is eenvoudig en duidelijk: in Mechelen is alles het beste, het leukste, het nieuwste, het grootste, ...

De promotiecampagne werpt vruchten af. Tot ver buiten de landsgrenzen is er grote belangstelling voor die kleine centrumstad aan de Dijle en haar “beste burgemeester van de wereld”. Mechelen wordt steeds meer gezien als een mirakelstad, een nieuw wereldwonder.

Burgemeester Somers wordt er niet meteen bescheidener van. In een interview begin dit jaar liet hij optekenen: “Wij belichamen de ziel van de stad, wij staan dicht bij de wensdroom van de Mechelaar.”

“DE MECHELAAR”, DAT ZIJN VEEL VERSCHILLENDE MENSEN

Die stelling is misschien mooi voor de reclamefolder, maar ze is allerminst in overeenstemming met de werkelijkheid.

Tenzij Bart Somers doelt op de wensdroom van ondernemers en projectontwikkelaars. Die gaat in Mechelen wel degelijk in vervulling. Bedrijven betalen hier immers bijzonder weinig belastingen. Het historisch patrimonium wordt hier met gemeenschapsgeld gerenoveerd en dan voor een prikje in ondernemershanden gegeven. Op de mooiste locaties kunnen bouwheren naar believen de prijzigste woonprojecten ontwikkelen, waar nodig wordt daar ook zonder problemen een zeldzaam stukje natuur voor opgeofferd. Geen wonder dat de zakenkrant Financial Times Mechelen goede punten geeft.

Of tenzij Bart Somers de wensdroom van rijke mensen, gegoede middenklassers, zakenlui en toeristen bedoelt. De hele stad wordt immers gemodelleerd om tegemoet te komen aan hun wensen en levensstijl.
En natuurlijk hoor je ons niet zeggen dat deze mensen in Mechelen niet welkom zijn, maar hun wensdromen mogen die van vele andere Mechelaars niet verdringen.

Die vele andere Mechelaars zijn er wel degelijk, we zien ze elke dag opnieuw. En van hun wensdroom staat het stadsbestuur helaas heel ver weg.

Mechelen is immers ook de stad waar een betaalbare woning nauwelijks nog te vinden is, waar je gemiddeld zeven jaar op de wachtlijst moet staan voor een sociale woning, waar nog altijd mensen in erbarmelijke panden van huisjesmelkers moeten leven, waar het aantal leefloners blijft stijgen, waar achter talloze gevels schrijnende armoede heerst, waar veel te weinig voorzieningen zijn voor daklozen, waar ruim een vijfde van de jongeren werkloos is, waar niet voldoende opvang voor kinderen is, waar ouders op school een boterhammentaks moeten betalen, waar de politie kampt met een structureel probleem van racisme, waar discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt schering en inslag is, waar een nijpend tekort is aan openbaar vervoer, waar inspraak bijna onbestaand is, ... Mechelen is een dure stad geworden, waar de slinger van de citymarketing volledig is doorgeslagen.

“De Mechelaar”, dat zijn heel veel verschillende mensen, met heel uiteenlopende wensdromen. In het Mechelen van vandaag gaan al te veel van die dromen verloren.

STAD OP MENSENMAAT

Als we met de PVDA een plek in de Mechelse gemeenteraad willen veroveren, dan is dat om het stadsbestuur uit dromenland te halen en met de voeten op de grond te zetten. Om duidelijk te maken dat er nog heel veel moet gebeuren vooraleer het geoorloofd is om Mechelen als een wereldwonder in de kijker te zetten.

Wij kunnen het verschil maken omdat wij op een andere manier aan politiek doen. We willen met al onze kiezers en met alle Mechelaars een contract sluiten. Wij zullen de mensen bij onze voorstellen betrekken, onze agendapunten zullen vertrekken van wat er leeft in de wijken, wij zullen mensen mobiliseren om dingen te veranderen.

We moeten het niet onder stoelen of banken steken: er zijn twee visies op de stad, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Een commerciële visie, die vertrekt van citymarketing, prestigeprojecten, beton en privé. Aan de andere kant een publieke visie, die vertrekt van de noden van de mensen en van een rechtvaardige fiscaliteit.

Wij willen van Mechelen een stad op mensenmaat maken, een stad die voor iedereen een plek heeft, die erkent dat niet iedereen hetzelfde denkt en wil, die probeert om de verschillende wensen en noden met mekaar in overeenstemming te brengen. Het beleid in deze stad moet vertrekken bij de zwaksten, omdat écht prestige alleen gewonnen kan worden als iedereen mee is. In deze stad kan er volgens de PVDA maar één beleidsdomein zijn: sociaal beleid. Dat is een beleid waar iedereen beter van wordt. Een beleid dat volop inzet op sociale huisvesting, een betaalbare huurmarkt, dat niet aanvaardt dat mensen in armoede leven, dat mensen die het moeilijk hebben niet wegjaagt maar omarmt en vooruit helpt, dat genereus investeert in onderwijs, kinderopvang, inspraak en cultuur, dat investeert in betaalbare en groene energievoorzieningen, in openbaar vervoer, dat mensen tewerkstelt in fatsoenlijke jobs met een goed loon, dat instaat voor gezondheidszorg en opvang voor ouderen, ... Dit werk mag niet worden uitbesteed. De stad moet zelf mensen en middelen voorzien.

Een stad op mensenmaat betekent ook een klimaatneutrale stad. Als we een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen willen garanderen, dan zullen we op dat vlak heel ambitieus moeten zijn. We zullen veel verder moeten gaan dan wat de huidige bestuursploeg, Groen incluis, op dat vlak presteert.
Die stad op mensenmaat willen we tijdens de komende verkiezingsstrijd verdedigen. We maken er ons prestigeproject van, een sociaal prestigeproject. Dat project zal aan de basis liggen van ons werk in de gemeenteraad.

In het voorliggende programma laat ons sociaal prestigeproject zich nu al zien in concrete voorstellen en ideeën. Ze kunnen niet allemaal op korte termijn gerealiseerd worden, maar een programma moet ook verder durven denken dan de eerstvolgende bestuursperiode. Het moet ook een visie uitstralen op de stad van de toekomst, waarvoor vandaag de eerste stappen moeten gezet worden.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Dit is jouw beweging