Lokale armoedebarometer bevestigt nood aan sterk en genereus armoedebeleid

“Vorige week nog voerden we actie op de Veemarkt om de nood aan een sterker en genereuzer armoedebeleid te benadrukken”, zegt PVDA-lijsttrekker Dirk Tuypens. “De lokale armoedebarometer van Decenniumdoelen, die vandaag verschijnt, bevestigt dat volledig. Mechelen moet meer investeren in de strijd tegen armoede en werkloosheid, én een stevige inhaalbeweging maken in de sociale huisvesting.”

De lokale armoedebarometer vestigt de aandacht op drie decenniumdoelen die voor onze stad zijn vastgelegd: het halveren van de kinderarmoede, het halveren van de werkloosheid en het bereiken van een objectief sociale woningen. “Voor alle drie de uitdagingen loopt Mechelen achterop”, zegt Tuypens. “Decenniumdoelen stelt vast dat in onze stad een duale samenleving ontstaat. Er is een groeiende kloof tussen wie in deze florerende stad een plaats heeft en wie er nauwelijks het hoofd boven water kan houden.”

Dirk Tuypens: “Volgens Bart Somers zouden we hier het beste armoedebeleid hebben. Niets is minder waar. Armoede is ook in Mechelen een dramatisch probleem."

Wat de kansarmoede bij jonge kinderen betreft, zou Mechelen naar 7,2% moeten evolueren. Het cijfer ligt vandaag op 13,8% en gaat sinds 2014 weer naar boven. We blijven 6,6% van het doel verwijderd. Vandaag hebben 2046 stadsgenoten te maken met betalingsachterstand, een cijfer dat maar niet wil dalen. Onze stad telt 1.145 leefloners en 891 ouderen die van een armzalige inkomensgarantie (IGO) moeten leven. Decenniumdoelen vraagt zich terecht af of Mechelen voor deze mensen een toereikend beleid voert.

Het werkloosheidscijfer in Mechelen blijft stabiel op 9 à 10%. Het decenniumdoel ligt op 5,8%. Daar blijven we dus 3,6% van verwijderd. Werkloosheid leidt tot hogere risico’s op armoede. In 2015 moesten 2.226 Mechelaars beroep doen op een zorgpremie. Vorig jaar verlieten 2.828 jongeren de school met twee jaar achterstand. Zij hebben het heel moeilijk op de arbeidsmarkt.

Wat betreft sociale huisvesting, ligt het streefcijfer van Decenniumdoelen voor Mechelen op 4.045 woningen. Van dat cijfer zijn we nog 1.094 woningen verwijderd. Gevolg daarvan is dat 43% van de huurders in onze stad meer dan 30% van hun inkomen moeten besteden aan woonlasten en daardoor vaak in armoede terecht komen.

“De lokale armoedebarometer toont aan dat Mechelen nog lang niet op de goede weg is”, zegt Dirk Tuypens. “Volgens Bart Somers zouden we hier het beste armoedebeleid hebben. Niets is minder waar. Armoede is ook in Mechelen een dramatisch probleem. Het moet dan ook bovenaan de politieke agenda staan. Het huidig beleid is dringend toe aan een sociale correctie. Vooruitgang kan er alleen komen als er ingezet wordt op hogere leeflonen, meer sociale huurwoningen, publieke en sociale tewerkstelling, laagdrempelige gezondheidszorg en gelijke onderwijskansen. In de volgende legislatuur zal de PVDA er alles aan doen om deze correctie op de politieke agenda te plaatsen.”