Maak mee het verschil

Nieuws

Fietsers verdienen applaus en veiligheid

Op 21 maart werden fietsers op uiteenlopende plaatsen in Mechelen getrakteerd op een warm applaus. Met het jaarlijkse fietsapplaus worden fietsers bedankt voor hun keuze om zich met de fiets te verplaatsen en aangemoedigd om dat te blijven doen. De PVDA deed graag mee met een bijzondere boodschap.

Speelgoedstraatje moet zo snel mogelijk weer open

Het stadsbestuur ontrolt een groot veiligheidsplan om overlast en criminaliteit in de buurt van station Nekkerspoel een halt toe te roepen. Dat plan omvat uiteenlopende maatregelen. De meest opvallende is wellicht het afsluiten van het Speelgoedstraatje, om te verhinderen dat het als vluchtweg kan gebruikt worden. Deze maatregel stuit terecht op heel wat onbegrip.

Dit is jouw beweging