Bezorgde burgers komen in actie omtrent natuurbeleid in Mechelen

De krantenkoppen en commentaren van de voorbije weken liegen er niet om. Overal in Mechelen roeren mensen zich om de schaarse stukjes natuur en open ruimte in hun buurt te behouden. Een beleid dat trompettert over een groene en leefbare stad maar tegelijk altijd voorrang geeft aan boomzaag, betonmolen en baksteen, is niet vol te houden. Er moeten consequente keuzes gemaakt worden. Heel wat bezorgde burgers kwamen dan ook in actie omtrent de vele stukken natuur die dreigen te verdwijnen. We maakten een overzicht.

Burgers voeren acties voor ander natuurbeleid in Mechelen

Zondag 4 oktober voerden een honderdtal bezorgde Mechelse burgers actie voor een ander bosbeleid. Dit na verschillende eerdere acties, petities en het actualiteitsdebat in de gemeenteraad op vraag van PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens.

Groene Buffer: behoud van het Zennebeemdenbos

Het actiecomité Groene Buffer verzamelde 5.400 handtekeningen voor het behoud van het Zennebeemdenbos, maar het stadsbestuur wilde deze niet in ontvangst nemen en Plopsa sprak over 'Fake News'. Je kan het artikel hier lezen. Je kan de petitie hier nog tekenen.

Actiegroep Zwembad Geerdegemvaart

De Actiegroep Zwembad Geerdegemvaart kroop in de pen om actiegroep Groene Buffer te steunen en het verdwijnen van het zwembad aan de Geerdegemvaart aan te kaarten. Je kan de open brief hier lezen.

Stop kaalslag in Mechelen-Noord!

Nadat in de lus aan de R6 45.000 vierkante meter bos moest verdwijnen voor een shoppingcenter, staat in Mechelen-Noord alweer een stuk natuur op de verdwijnlijst. Hoe valt dit nog te rijmen met het bestuursakkoord, dat vol staat met beloften over het behoud van de schaarse stukjes natuur in onze stad? Teken mee de petitie om deze kaalslag te stoppen.

Leefbaar Papenhof

Actiegroep 'Leefbaar Papenhof' wil een stukje groen in de wijk Nekkerspoel vrijwaren van beton. De leden vragen inspraak bij het realiseren van “een echt open en leefbare woonomgeving” aan park Papenhof, in plaats van de “horror” die nu op tafel ligt. Lees meer hier.

"Wij willen geen woonblokken”

Ook de buurtbewoners in de Kantvelde in Mechelen zijn gekant tegen de komst van een bouwproject. Ze verzamelde reeds 750 handtekeningen. "Wij willen geen woonblokken. Straks schiet er geen groen meer over”, zegt Marc Van Leemput, initiatiefnemer van de petitie. Lees het artikel hier.

 

Foto: PVDA Mechelen