Blijven strijden voor het behoud van een stedelijk zwembad

Er circuleerden al een tijdje plannen voor de bouw van een Plopsaqua in Hannuit-Landen en in Mechelen. Voor Hannuit-Landen is de kogel door de kerk. Het is nu nog wachten op een beslissing voor Mechelen. Maar die willen we niet zomaar afwachten.

De plannen in Mechelen zijn rechtstreeks gekoppeld aan het voortbestaan van het stedelijk zwembad aan de Geerdegemvaart. Het Mechels stadsbestuur is van plan om de stedelijke middelen die voorzien voor Geerdegem te verschuiven naar Studio 100. Anders gezegd, indien Plopsaqua er komt dan verdwijnt het stedelijk zwembad.

Of Mechelen beter wordt van een Plopsaqua laten we in het midden, maar het stedelijk zwembad vervangen door een waterpretpark is alleszins geen goed idee. Daarom hield PVDA Mechelen eind vorig jaar reeds een ludieke actie door een nieuw zwembad: 'De Vaart’ te openen. Om in een niet-commerciële omgeving te kunnen zwemmen, zullen we in de toekomst bij wijze van spreken enkel nog onze toevlucht kunnen nemen tot het koude water in de vaart. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 20 januari lanceerden we ook een gratis 10-beurten kaart van zwembad ‘De Vaart’ (zie foto).

Ook startten we een bevraging van bezoekers van het zwembad. We merken ondertussen dat er grote ongerustheid heerst bij zowel personeel als de vele bezoekers (scholen, sportclubs, particulieren). We zullen blijven actie voeren tot het stadsbestuur het behoud van het stedelijk zwembad verzekert.

Een stedelijk zwembad en een commercieel waterpretpark hebben niet dezelfde doelstellingen. Het eerste biedt individuele burgers, scholen en sportclubs de gelegenheid om de zwemsport te beoefenen. Het heeft een ontegensprekelijke publieke functie. Het tweede is een plek vol attracties voor dolle waterpret en heeft uitgesproken commerciële doeleinden. In een waterpretpark zullen de sportieve doelstellingen onvermijdelijk verdrinken in het commerciële water.

Dat sport belangrijk is, hoeft geen betoog. Maar belangrijk is ook dat mensen aan sport kunnen doen in een rustige en neutrale omgeving, zonder opdringerige reclame en consumptiedwang. In de toekomst zullen de Mechelse gezinnen, scholen en sportclubs echter verplicht zijn zich onder te dompelen in de winkel van kabouter Plop, Bumba en K3.

In Plopsaqua Mechelen zouden voor inwoners van Mechelen aparte tarieven worden gehandhaafd. Niettemin wordt de deur opengezet voor tariefverhogingen, zoals dat bijvoorbeeld al gebeurde bij Plopsaqua in De Panne. Ook daar werd het stedelijk zwembad na de komst van Plopsaqua gesloten. De inwoners van De Panne genieten een apart tarief, maar dat ligt wel hoger dan bij het vroegere stedelijk zwembad. Een zwembeurt kost in Plopsaqua De Panne 5 euro, in het stedelijk zwembad van Mechelen 3 euro. Het is een illusie te denken dat zwemmen voor de Mechelaars niet duurder zal worden.

Mechelen ziet in het terrein achter Technopolis een geschikte locatie voor Plopsaqua. Die locatie is misschien gunstig voor bezoekers die van buiten Mechelen komen, maar voor inwoners van Mechelen is dat een heel ander verhaal. Een makkelijke en veilige bereikbaarheid is duidelijk geen prioritaire bekommernis.

Een lokaal bestuur heeft de plicht om in te staan voor de nodige sportaccommodatie, waaronder ook zwembaden. De stad Mechelen neemt die plicht niet bepaald ernstig. Eerst besliste het bestuur om het historisch waardevolle oude zwembad aan het Rode Kruisplein te laten verkommeren en het voor een habbekrats cadeau te doen aan een hotelketen. Vervolgens weigerde de stad om te voldoen aan de gemaakte afspraak om gedeeltelijk in te staan voor de exploitatiekosten van het provinciale zwembad aan de Nekker. Nu beslist Mechelen om het enig overgebleven stedelijk zwembad te vervangen door een commercieel pretpark. De waterminnende Mechelaar wacht een treurige toekomst.

De PVDA verdedigt de uitbouw van een ruim aanbod van kwalitatieve en publieke sportaccommodatie, betaalbaar en makkelijk toegankelijk voor alle Mechelaars. Publieke zwembaden zijn daarin onmisbaar. De stad kan bij het Vlaams Gewest een subsidie vragen om het zwembad in goede staat te houden. De stad heeft vorig jaar steun gevraagd en gekregen om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. De PVDA dringt erop aan de in de meerjarenplanning 2018-2020 de nodige middelen worden voorzien om het zwembad én de Mechelaars in optimale zwemconditie te houden.

Dirk Tuypens & Peter Bogaerts