Campus Zwartzustersvest: sociale of commerciële toekomst?

In november 2018 komt de campus van het ziekenhuis Sint-Maarten aan de Zwartzustersvest opnieuw in handen van het Sociaal Huis. Samen met de campus in de Leopoldstraat verhuist de campus Zwartzustersvest volgend jaar immers naar het nieuwe ziekenhuisgebouw aan de R6. Het stadsbestuur besliste om de campus Zwartzustersvest te verkopen aan een projectontwikkelaar. Een gemiste kans, zegt ook BBTK-Mechelen.

                                                                                                                          Dirk Tuypens

 

Het bestuur wil de stadsschuld tegen 2020 met 27 miljoen verlichten. Om dat te realiseren, worden opnieuw een aantal eigendommen in de etalage geplaatst. Zo ondermeer de Nekkerhal en de campus Zwartzustersvest. De stad hoopt voor deze twee sites respectievelijk 12,5 en 20,3 miljoen euro op te strijken.

Het nieuws over de verkoop van het ziekenhuis werd in december vorig jaar al bekend. We schreven toen dat de stad en het Sociaal Huis met deze verkoop een uitgelezen kans missen om tegemoet te komen aan talloze noden in de welzijnssector. Die kampt immers voortdurend met een tekort aan middelen en infrastructuur. Opvang voor dak- en thuislozen, noodwoningen, geestelijke gezondheidszorg, jongeren in probleemsituaties, sociale huisvesting, ... Het vraagt weinig verbeelding om te zien hoeveel van deze noden op de site van het ziekenhuis zouden kunnen ingevuld worden. Maar opnieuw verkiezen bestuur en Sociaal Huis om deze mogelijkheden te vergooien voor wat snelle inkomsten en het perspectief op een nieuwe hoogwaardige woonsite.

De Mechelse afdeling van de bediendenvakbond BBTK verklaarde zich in een motie van 12 mei dit jaar eveneens niet akkoord met de verkoopplannen. Ook BBTK ziet hier mogelijkheden om dringende sociale noden in te vullen:

“We worden met z’n allen ouder. Maar of we ouder worden in goede gezondheid is een open vraag. Of we voldoende opvang zullen hebben in de ouderenzorg is een pertinente vraag. Momenteel is de gemiddelde leeftijd van een rusthuisbewoner 84 jaar. De meerderheid is zwaar zorgbehoevend en het verblijf kost hen maandelijks gemiddeld 1.600 euro of 56 euro per dag. En die prijzen stijgen nog. Onbetaalbaar voor Jan Modaal met pensioen. Negen op tien bewoners zijn vrouwen. Meer dan de helft van de vrouwen eindigen hun leven in een woonzorgcentrum. De pensioenen van vele senioren zijn totaal ontoereikend om de stijgende verblijfskosten in onze rust- en verzorgingshuizen te betalen. Mechelen is geen eiland wat dat betreft. Ook hier zal de nood aan opvang voor senioren alleen maar toenemen. Het OCMW-Sociaal Huis van Mechelen zal hierin een cruciale rol moeten spelen. De stad Mechelen kan haar aanbod van seniorenopvang vergroten. De site van het St-Maartenziekenhuis aan de Zwartzustersvest is een ideale locatie. Het is betreurenswaardig dat het stadsbestuur in december van vorig jaar besliste om deze site op de markt te brengen om een interessante koper/investeerder te vinden om een nieuw, duur woonproject te creëren. De groeiende nood aan opvang voor senioren aan een betaalbare prijs kan door het OCMW-Sociaal Huis ingevuld worden. Een publiek initiatief hieromtrent  dringt zich op om ons voor te bereiden op de toenemende vergrijzing in onze stad.”

BBTK-Mechelen roept Mechelse politieke partijen dan ook op om deze beslissing bij het aantreden van de nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 2018 ongedaan te maken. De steun van PVDA-Mechelen is alvast verzekerd.

 

(Foto PVDA Mechelen)