Dak- en thuislozen zijn geen veiligheidsprobleem

Tussen 1 december en 1 maart voorziet het Sociaal Huis in de Hanswijkstraat extra opvangcapaciteit voor dak- en thuislozen. “Dat is op zich prima”, zegt Dirk Tuypens. “Die extra capaciteit is nodig. Maar dat voor die bijkomende opvang de private veiligheidsfirma G4S wordt ingeschakeld, is dan weer helemaal niét ok. Het stadsbestuur bevordert daarmee niet alleen de privatisering van sociaal werk, ze versterkt ook de kwalijke tendens om kwetsbare mensen tot een veiligheidsprobleem te maken.”

De privatisering of vermarkting van sociaal werk is overal in opmars. De praktijk toont nochtans aan dat dit niet leidt tot een betere dienstverlening. Toen de stad Antwerpen vorig jaar de opvang van dak- en thuislozen integraal wilde uitbesteden aan veiligheidsfirma G4S, werd daar door het middenveld dan ook fel tegen geprotesteerd.

“In Mechelen zien we nu een variant op dat verhaal”, zegt Dirk Tuypens. “Hier wordt in eerste instantie slechts een deel van de winteropvang in handen van G4S gegeven, namelijk de nachtelijke bewaking. Maar daarmee is de weg natuurlijk geopend om de opvang in de toekomst steeds verder in privéhanden te geven. En daar hoort zorg niet thuis. Zorg dient in ervaren en belangeloze handen te blijven.”

“Dat de stad de winteropvang gedeeltelijk uitbesteedt aan een veiligheidsfirma is bijzonder kwalijk”, vervolgt Tuypens. “Dat leidt alleen maar tot een verdere stigmatisering van kwetsbare mensen. Het versterkt de perceptie dat de opvang van dak- en thuislozen een veiligheidsrisico betekent. In onze samenleving zie we dat steeds meer gebeuren: kwetsbare mensen die tot een veiligheidsprobleem worden gemaakt. Sociaal werk wordt vervolgens tot politioneel werk omgevormd. Dat is een heel ongezonde evolutie. Kwetsbare mensen leven in een permanente sociale onveiligheid, maar vormen zelf geen enkele bedreiging.”

“Los daarvan is ook de keuze voor G4S erg bedenkelijk”, besluit Tuypens. “Het gaat hier om een bedrijf dat instond voor de Israëlische militaire checkpoints in de Palestijnse gebieden, voor de beveiliging van de illegale Israëlische nederzettingen en voor de bewaking van Palestijnse politieke gevangen en minderjarigen in Israëlische gevangenissen. Wil Mechelen met zo’n bedrijf in zee? Bovendien is G4S een onbetrouwbare partner. In Antwerpen moest het bedrijf zich als kandidaat voor het uitbaten van de dak- en thuislozenopvang terugtrekken toen bleek dat het zijn expertise baseerde op fictieve samenwerkingsverbanden met Nederlandse zorginstellingen.”

De PVDA betreurt dan ook de keuze van het stadsbestuur om de winteropvang deels in handen van veiligheidsfirma G4S te geven. Het budget dat nu besteed wordt aan een veiligheidsagent zou veel zinniger ingezet kunnen worden voor een extra sociaal werker in het opvanginitiatief.

(Foto PVDA Mechelen)