In memoriam Marnik Delmotte (1945-2019)

Op 26 juli overleed onze kameraad Marnik Delmotte. Hij sliep rustig in bij hem thuis, omringd door zijn familie.

Lieve Marnik,

We wisten dat dit afscheid zou komen. Hoewel, je slaagde er altijd wonderwel in om ons dat te doen vergeten. Het leek alsof je ziekte je niet kon deren, alsof het een onbeduidend ongemakje was dat je altijd zou meedragen maar verder niets voorstelde.
Alleen naar het einde toe werd het zichtbaar. Je was snel moe, kon niet ver meer stappen. Maar tot de dag voor je dood bleef je opgewekt en levenslustig. Alleen dat al maakte je tot een bijzonder en inspirerend mens.

Maar wat je voor altijd onvergetelijk maakt, is het grenzeloze engagement dat je een leven lang bent aangegaan. Je was ervan overtuigd dat een andere en betere wereld mogelijk is. Daar heb je je jarenlang concreet voor ingezet en dat bracht je ook bij onze partij.

We zullen ons altijd herinneren hoe jij je inzette voor vluchtelingen. Je deed dat niet alleen met woorden, maar ook met heel concrete daden. De harteloosheid waarmee vluchtelingen in deze wereld worden bejegend, de onverschilligheid die hen de dood injaagt…je kon dat niet aanvaarden. Je moest en zou meewerken om daar iets aan te doen, tegen de heersende waanbeelden in.

Ook hier in Mechelen konden we altijd op je rekenen. Bij verkiezingscampagnes, bij onze acties, onze activiteiten…je was er altijd bij, altijd even opgewekt en enthousiast, altijd met diezelfde gulle en ontwapenende glimlach.

Lieve Marnik, ze zeggen tegenwoordig vaak dat linkse mensen zuurpruimen zijn, doemdenkers, humorloze zwartkijkers. Jij was het levende bewijs van het tegendeel. Linkse mensen zoals jij zijn mensen die met veel optimisme en levenslust vechten voor een betere wereld, mensen met kleurrijke dromen, grenzeloze idealen.

De spirit van Marnik Delmotte zullen we nooit vergeten, hij zal een blijvend voorbeeld zijn voor ons, hij zal ons helpen om dag in dag uit onze positieve strijd verder te zetten.

Bedankt, kameraad.

Je vrienden en kameraden van de PVDA