Ja, wij hebben een andere visie

Op 14 december werd in de gemeenteraad gestemd over de aanpassingen in de meerjarenplannen. Helaas zien we daarin geen grote wijzigingen in functie van de grote uitdagingen die corona ons geserveerd heeft. Gemeenteraadslid Dirk Tuypens maakt hier duidelijk waar het voor ons om gaat.

Ondertitels zijn beschikbaar.