PVDA Mechelen gaat voluit voor een stad op mensenmaat

Op zaterdag 9 juni lanceerde PVDA Mechelen haar programma voor een stad op mensenmaat. Een sociale visie op de stad waarmee ze het politieke debat in Mechelen wil verrijken. De partij stelde ook haar kandidatenlijst voor. Opvallende kandidaten zijn Ng Sauw Tjhoi, journalist en trekker van de vluchtelingenwerking Welcome in Mechelen en Paul Van Aelst, vakbondsmilitant bij ACOD Spoor. Een verslag met foto's van verschillende kandidaten. 

Grietje Huysmans, Paul Van Aelst, Dirk Tuypens, Koen Meynendonckx en Ng Sauw Tjhoi"Onze visie op de stad vertrekt van wat mensen echt nodig hebben, niet vanuit citymarketing en de wensen van projectontwikkelaars", zeggen lijsttrekkers Dirk Tuypens en Nadia Charradi.  

De partij stelde ook enkele nieuwe gezichten voor. Naast Ng Sauw Tjhoi en Paul Van Aelst ook Koen Meynendonckx en Grietje Huysmans. De kandidatenlijst weerspiegelt waar de partij dagdagelijks voor staat: sociaal, rechtvaardig en actief.

Claire Lammertyn, Ng Sauw Tjhoi en Yorick De Graef en

"In Mechelen is er nog veel te veel schrijnende armoede”, zegt Ng Sauw Tjhoi. “Uit mijn dagdagelijks contact met vluchtelingen en nieuwkomers blijkt dat ook zij, naast heel veel andere Mechelaars, door armoede worden getroffen. De PVDA is de enige partij die zich rond dit thema duidelijk profileert."   

Paul Van Aelst stelt het programma rond mobiliteit en groene stad voor.Paul Van Aelst motiveert zijn keuze als volgt:  "Als vakbondsmilitant ACOD Spoor ken ik de PVDA als de partij die vaak als enige syndicale acties steunt bij bedrijven zoals het Arsenaal, Mondelez, Axalta Dupont, bij de gevangenis, de Lijn en het Rode Kruis. Ze voert actie voor de veiligheid aan kruispunten voor fietsers en heeft aandacht voor de mobiliteitsproblemen van senioren en rolstoelgebruikers in onze stad. Daarom ben ik graag verruimingskandidaat voor de PVDA."

Dirk Tuypens met het programma“Onze stad zit helemaal gevangen in de concurrentiestrijd tussen steden en gemeenten”, stelt Dirk Tuypens vast. “Het stedelijk beleid is een soort competitiesport geworden, het komt erop aan zoveel mogelijk medailles te scoren. Als de vitrine maar blinkt. Maar ondertussen groeit de ongelijkheid in onze samenleving en dat laat zich ook voelen in Mechelen.”

In het programma van de PVDA is er dan ook heel veel aandacht voor armoede, de wooncrisis, diversiteit, tewerkstelling, betaalbare gezondheidszorg. 

Koen Meynendonckx (links) en Lode Roggen (rechts)Koen Meynendonckx is huisarts in het Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee aan de Wollemarkt en draagt dagelijks zijn steentje bij aan een betaalbare gezondheidszorg. Het Mechelse wijkgezondheidscentrum heeft een rechtstreekse regeling met de ziekteverzekering waardoor ze voor elke ingeschreven patiënt een vast bedrag per maand krijgt (forfaitair) en de patiënt zelf geen remgeld moet betalen voor huisarts, verpleegkundige en kinesist. "Geneeskunde voor het volk werkt ook in dit forfaitair systeem en de PVDA is er de sterkste verdediger van," zegt dr. Koen. "Het PVDA-programma heeft oog voor de vele mensen die in onze stad uit de boot vallen. Een aantal van die mensen kunnen een beroep doen op gratis gezondheidszorg in de eerste lijn, maar dat is lang niet voldoende. De PVDA wil dat versterken en plaatst het in een bredere visie op de stad waarin gezondheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid met elkaar verbonden zijn.”

Grietje Huysmans en Marlies SlachmuyldersGrietje Huysmans is een gepensioneerd kinesiste en woonde in Kongo, Nederland en België. Ze heeft veel ervaring met wat het is om er moeilijk voor te staan. Zes jaar geleden heeft ze nog een plaats op de lijst geweigerd, maar deze keer zet ze graag haar schouders onder het stadsproject van de Mechelse PVDA.

Paula Vaes, Ng Sauw Tjhoi en Dirk Tuypens“Wij willen geen samenleving met een almaar dieper wordende kloof tussen arm en rijk, tussen wie nog een fatsoenlijke job kan krijgen en wie een inkomen bij mekaar moet krabben met interims en flexi-jobs, tussen wie nog een woning kan betalen en wie op een wachtlijst moet wonen, tussen wie er bijhoort en wie maar moet opkrassen, ..." zegt Dirk Tuypens. "Wij willen een solidaire samenleving waarin de rechten van iedereen gegarandeerd zijn.”

Om deze sociale visie een stem te geven, zijn verkozenen van de PVDA in de gemeenteraad nodig. Om het politieke debat in onze stad te verrijken. “Dat debat moet overigens niet alleen in de gemeenteraad gevoerd worden”, vervolgt Dirk Tuypens. “Het is voor ons van groot belang om zoveel mogelijk mensen bij het beleid te betrekken. Wat leeft in de straat, brengen we naar de raad en omgekeerd. Met concrete acties proberen we ook de straat te mobiliseren, zoals we recent nog deden met onze acties rond het stedelijk zwembad en fietsveiligheid.”

Het volledige programma kan je hier vinden.

Philip Watrin, Peter Doms en Karl Lambreghts

Paula Vaes met het programma

David Ryckaert met Peter Bogaerts

Hüsne Çadir met Peter Bogaerts

Lode Roggen en Annelies Aerts

Tony De Smedt

Karl Lambreghts en Annemie Deconinck

Claire Lammertyn