Klacht tegen Vlaams Belang

Op de gemeenteraad van 29 april diende het Vlaams Belang een voorstel in naar aanleiding van de stille wake die georganiseerd werd door de familie van Mohamed E.O. De tekst van het voorstel stigmatiseert de hele moslimgemeenschap en zet eens te meer aan tot redeloze haat.

In februari slaan bij Mohamed E.O. De stoppen door. In een psychotische toestand valt hij zijn vrouw aan met een mes. In een supermarkt en op straat bedreigd en verwond hij nog een paar mensen. De politie schiet hem neer, hij bezwijkt aan zijn verwondingen. Mohamed E.O. Had psychische en drugsgerelateerde problemen. Hij liet ook een afscheidsbrief achter. Deze feiten zijn dramatisch en worden door niemand geminimaliseerd.

Op 14 april houdt de familie van Mohamed E.O. een stille wake. Daar zou iemand gezegd hebben dat de politie een moord beging. Aanleiding genoeg voor het Vlaams Belang om op de gemeenteraad voor te stellen dat dit onderzocht zou worden en dat er klacht zou worden neergelegd wegens laster en eerroof.

In de tekst van dit voorstel schrijft het Vlaams Belang dat de psychische en drugsgerelateerde problemen van Mohamed E.O. alleen maar aangevoerd werden als excuus voor zijn gewelddadig gedrag. Vervolgens lezen we: “De islamitische component in heel dit verhaal wordt uiteraard niet vernoemd...”.

Met andere woorden wordt hier klaar en duidelijk gezegd dat de feiten die door Mohamed E.O. gepleegd werden, het rechtstreekse gevolg zijn van het feit dat hij moslim is. Zijn gewelddadig gedrag zou voortvloeien uit zijn geloofsovertuiging.

Deze stelling is niet alleen absurd, maar gaat uiteraard ook veel te ver. Ze heeft overduidelijk alleen tot doel de gehele moslimgemeenschap te stigmatiseren en het wantrouwen, de achterdocht, de angst en de haat eens te meer aan te wakkeren. Ik heb de tekst van het voorstel dan ook overgemaakt aan UNIA en klacht ingediend tegen de Mechelse afdeling van het Vlaams Belang.

Of dat enig gevolg krijgt, weet ik niet. Maar ik vind dat ik als gemeenteraadslid dit soort expliciet islamofobe haatboodschappen niet zomaar mag laten voorbijgaan. Al te makkelijk worden dit soort tussenkomsten van het Vlaams Belang door de andere partijen weggelachen en genegeerd. Zelden wordt er nog kordaat op gereageerd.

Dat is symptomatisch voor heel onze samenleving. Het platvloerse racisme, de islamofobe hatespeech … het is allemaal al te normaal geworden, zodanig dat we nauwelijks nog reageren. Ik wil hier dan ook uitdrukkelijk een oproep doen om dat wél te doen. Maak melding van racistische, discriminerende of stigmatiserende uitspraken, handelingen en geschriften. Laten we die nooit normaal vinden.

 

Klacht neerleggen gaat heel eenvoudig via www.unia.be/nl

 

Lees hier het voorstel van Vlaams Belang

 

Foto Solidair