Mechelen heeft nood aan meer publieke kinderopvang

“Al jaren verkondigt het Mechels stadsbestuur dat er in onze stad geen enkel probleem zou zijn met kinderopvang. Keer op keer wordt herhaald dat er meer dan genoeg plaatsen beschikbaar zijn. Sterker nog, er zou zelfs ruim overschot zijn. Vandaag zien we een compleet andere realiteit. Nergens in Vlaanderen is er meer nood aan bijkomende kinderopvang dan in Mechelen. Dat blijkt uit cijfers van het departement Opgroeien die we vrijdag 29 april in de pers konden lezen. Hoog tijd voor investeringen in standvastige publieke kinderopvang.” Dat zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens.

Het Mechels bestuur heeft de voorbije jaren gerekend op private initiatieven om voldoende aanbod in de kinderopvang te realiseren. “Het blijkt nu duidelijk dat op het verkeerde paard werd gewed”, zegt Tuypens. “Op een bepaald moment wilde men zelfs kinderopvang creëren via crowdfunding. Dat is allemaal op een sisser uitgedraaid.”

Private initiatieven in de kinderopvang bieden onvoldoende garanties op een standvastig aanbod. Ze botsen op grote problemen wat betreft financiering, regelgeving en tewerkstelling. Hoe groot ook de overtuiging en het enthousiasme is, hoe groot ook de toewijding van de initiatiefnemers, te veel private initiatieven geven er op korte of langere termijn de brui aan.

“Ik sluit mij volledig aan bij de visie van professor Michel Vandenbrouck van de UGent, een autoriteit inzake kinderopvang”, zegt Tuypens: “Kinderopvang is een publieke zaak en moet met publieke middelen geregeld worden. Kinderopvang is een dienstverlening die het best tot de publieke dienstverlening blijft horen. Daar is er in principe de grootste garantie op standvastigheid en kan het best gezorgd worden voor duurzame tewerkstelling. Het is in het belang van kinderen en hun ouders dat de publieke kinderopvang geherwaardeerd en versterkt wordt.”

De PVDA dringt er dan ook op aan dat Mechelen investeert in bijkomende publieke kinderopvang.

 

(Foto Calnenearly, Flickr)