Mechels stadsbestuur loopt beter niet op wolken

Prijzen, titels en goede punten, daar pakt iedereen graag mee uit. Ook het Mechelse stadsbestuur. Over minder goede resultaten wordt liefst zedig gezwegen. Ook in Mechelen. Nochtans zijn het net die mindere scores die de volle aandacht moeten krijgen. Ze moeten een bestuur met de voeten op de grond zetten en uitdagen om nieuwe oriëntaties op te zoeken.

Dat nieuwe oriëntaties ook in Mechelen nodig zijn, blijkt uit de resultaten van de gemeentetest die door Het Nieuwsblad deze week werden gepubliceerd. Met een globale score van nog geen zeven op tien belandt Mechelen op de 148ste plaats van ruim 300 steden en gemeenten. Een opmerkelijk middelmatige plaats voor een stad die zo vaak als lichtend voorbeeld wordt aangeduid. Wanneer we de score van Mechelen vergelijken met die van vergelijkbare centrumsteden (Aalst, Kortrijk, St-Niklaas, Leuven, Genk en Hasselt), dan blijkt onze stad zelfs helemaal achterop te hinken.

In het oog springend is het cijfer dat Mechelen haalt voor openbaarheid van bestuur: 0 op 10. Transparantie en inspraak zijn overduidelijk pijnpunten. De Mechelaars ervaren hun stad blijkbaar niet als erg groen en gezond (5,5 op 10) en ze vinden er ook te weinig rust (5,2 op 10). Wat veiligheidsgevoel betreft, krijgt Mechelen een opvallende 5,9 op 10. Een groot politiekorps en stevige investeringen in camera’s leiden duidelijk niet vanzelf naar een groot veiligheidsgevoel. Het promoten van een Mechelse identiteit levert dan weer niet onmiddellijk een grote sociale cohesie op. Voor sociaal contact haalt Mechelen een matige 6 op 10. Uitzonderlijk goed en veelbetekenend is dan weer de Mechelse score voor ondernemersklimaat: 10 op 10. Mechelen scoort goed op commercieel vlak, maar doet het veel minder goed bij sociale thema’s.

Mechelen heeft zich de jongste jaren in binnen- en buitenland in de kijker gewerkt met een imago dat bijna mythische proporties aanneemt. De gemeentetest laat zien dat Mechelen een “normale” stad is met goede en minder goede kwaliteiten, en met een zwakke score t.a.v. vergelijkbare steden. Een goed bestuur doet er dan ook best aan niet op wolken te lopen maar met de voeten op de grond de vele sociale uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Grafiek PVDA-Mechelen - Bron data: Het Nieuwsblad