Skip to content

De Nieuwe Vesten moeten een sociaal en democratisch project worden

De Nieuwe Vesten moeten een sociaal en democratisch project worden


“Na anderhalf jaar gebakkelei over de Nieuwe Vesten kunnen we helaas niet anders dan concluderen dat het stadsbestuur dit belangrijke dossier compleet verknoeid heeft”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Het definitieve ontwerp en de start van de realisatie ervan kan dus onmogelijk voor 2025 zijn. Het project moet veel meer tijd krijgen en heel wat huiswerk moet overgedaan.”
De Mechelse politiek wordt al anderhalf jaar gedomineerd door de Nieuwe Vesten. “Een project met doelstellingen die we volledig onderschrijven”, zegt Tuypens. “Minder verkeer in de binnenstad, meer open ruimte, een grotere leefbaarheid... dat willen we allemaal. Maar als de Nieuwe Vesten een succes moeten worden, moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan zijn. Dat is helaas niet het geval.”

“Verkeer uit de binnenstad weren kan niet zonder de nodige infrastructuur buiten de stad”, vervolgt Tuypens. “Die is er te weinig. De Arsenaaltunnel en de ontknoping van Mechelen moeten een belangrijke rol spelen maar zijn nog toekomstmuziek. Bijgevolg zijn er nu fileproblemen op de Leuvensesteenweg en de Battelsesteenweg. Ook sterk openbaar vervoer is cruciaal. Maar in plaats van dat te versterken, wordt het afgebouwd: buslijnen en haltes verdwijnen, ritten worden geschrapt, wijken en dorpen worden nauwelijks nog bediend, de bussen in Mechelen hangen met spuug aan elkaar. Het is onbegrijpelijk dat men in deze omstandigheden een ingrijpend project als de Nieuwe Vesten hals over kop doorduwt.”

Het is ook onvergeeflijk hoe het project van de Nieuwe Vesten zonder enige ernstige vorm van inspraak doorgeduwd wordt. “Het stadsbestuur heeft het project als een bom gedropt en hoopte dat de Mechelaars het met een banale marketingcampagne makkelijk zouden slikken. Maar in de 21ste eeuw werkt het zo niet meer. Als vandaag 70% van de Mechelaars zich uitspreekt tegen enkelrichting, dan heeft het stadsbestuur dat enkel en alleen aan zichzelf te wijten.”

Voor de PVDA is het dan ook duidelijk dat het project van de Nieuwe Vesten niet verder kan zoals het nu loopt. “Er is meer tijd nodig”, zegt Dirk Tuypens. “Tijd om alsnog een volwaardig inspraaktraject te ontwikkelen waarin alle mogelijke scenario’s overwogen worden en dat uitmondt in een keuze die door een meerderheid van de Mechelaars gedragen wordt. Als het stadsbestuur een model doorduwt dat slechts door een minderheid gesteund wordt, hebben we een democratisch probleem. Intussen moeten we niet terug naar de oude situatie, maar kan wel gekeken worden waar tweerichtingsverkeer op zijn minst voorlopig terug kan. De aanpassingen die vandaag door het stadsbestuur gedaan worden, nemen alvast een stuk ongenoegen weg, maar kunnen niet als een definitieve oplossing gezien worden.”

“Mobiliteit is onmiskenbaar een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd”, besluit Tuypens. “Iedereen moet daarin mee kunnen. De Nieuwe Vesten moeten daarom een sociaal en democratisch project zijn, niet louter een prestigeproject van het stadsbestuur.”