Skip to content

De evergreens van het Vals Belang

De evergreens van het Vals Belang

Het Vlaams Belang zal op de gemeenteraad van oktober een actualiteitsdebat vragen over de winteropvang van daklozen in Mechelen. De winteropvang is een jaarlijks terugkerend item waarover debat zonder meer nodig is. Maar over de beweegredenen van het Vlaams Belang om dit te agenderen, hebben we ernstige bedenkingen.

Sinds de laatste verkiezingscampagne wil VB zich profileren als de meest sociale partij in het politieke landschap. Ze probeert alle sociale thema's naar zich toe te trekken en zo de indruk te wekken dat ze een anti-establishment partij is die het opneemt voor de belangen van gewone mensen.

Ook na de verkiezingen blijft VB die strategie volgen. Dat zien we ook bij de lokale afdeling in Mechelen. Zo bijvoorbeeld nu met de aandacht voor daklozen. Maar hoe oprecht is dat allemaal?

Daklozen versus criminelen

In de kranten laat fractieleider Frank Creyelman onder meer dit optekenen: “De winter komt er aan en een aantal daklozen kan geen kant meer op. De noodopvang op de Wollemarkt zit vol, de winteropvang van vorig jaar in de Hanswijkstraat moet nu dienen voor de re-integratie van jonge criminelen.”

Meteen duidelijk welk punt VB hier wil maken. Het pas geopende transitiehuis is volgens de partij alleen een pamperplek voor “jonge criminelen”. Het woordgebruik is verre van onschuldig. “Jonge criminelen krijgen voorrang op daklozen”, dat is de boodschap die VB wil uitsturen.

Het transitiehuis in de Hanswijkstraat is een zinvol initiatief. Gedetineerden die hun straf bijna uitgezeten hebben, worden er intensief voorbereid op hun terugkeer naar de samenleving. Maar voor VB is het alleen maar een nest voor criminelen. De aandacht voor daklozen dient hier alleen maar om hen verder te stigmatiseren. En zo blijkt een sociaal ogend initiatief in essentie toch maar weer te draaien om een aloud extreemrechts stokpaardje: criminaliteit, de verwerpelijke zachte aanpak, eens crimineel altijd crimineel, ...

Daklozen versus vluchtelingen

VB stelt voor om het leegstaande ziekenhuis in de Leopoldstraat in te richten als opvang voor daklozen. “De campus op de Zwartzustersvest werd al opengesteld voor vluchtelingen, waarom zouden we deze campus dan leeg laten staan”, vraagt Creyelman zich af in de krant.

Daar hebben we motief nummer twee: “Vluchtelingen krijgen voorrang op onze blanke daklozen.” Op zijn Facebook-pagina schrijft Creyelman: “Als politicus moet ik dan toch deze vergelijking maken: terwijl we op een mum van tijd het ziekenhuis open stellen voor ‘asielzoekers’ en we vluchtelingen zonder vrouw en kinderen een noodopvang kunnen bieden moeten deze mensen hun plan trekken. Dit is de échte discriminatie.”

Dat VB de ziekenhuissite voorstelt, is geen toeval. Zo kan immers makkelijk verwezen worden naar dat andere leegstaande ziekenhuis waar vluchtelingen opgevangen worden. Waarom krijgen vluchtelingen een ziekenhuis en onze Vlaamse daklozen niet? Terwijl VB heel goed weet dat het ziekenhuis in de Leopoldstraat privé-eigendom is en de opvang daar lang niet zo evident is.

Ook hier blijkt dat de bekommernis om daklozen alleen maar een voorwendsel is om opnieuw een paar extreemrechtse evergreens in de markt te zetten: vreemdelingenhaat, racisme, haat tegen moslims, …

Het “sociale” jasje dat VB zich aangemeten heeft, barst de partij snel van het lijf. Ze kan er het donkerbruine hemd niet lang mee verhullen. Als VB een sociaal thema op de agenda zet, is het altijd gekoppeld aan de haat en verdeeldheid zaaiende agenda.

Het VB houdt zo de mythe in stand dat bij sociaal beleid altijd de keuze moet worden gemaakt voor wie het bestemd is: de blanke Vlaming of de vluchteling. Alsof een sociaal beleid voor iedereen niet mogelijk zou zijn, alsof daar nooit genoeg middelen voor zouden kunnen zijn. Die mythe moet overeind blijven om te verhullen dat VB niet wil raken aan de privileges van de elites maar verschillende groepen gewone mensen tegen mekaar wil uitspelen.

Het debat over de opvang van daklozen is nodig. Maar we draaien niet mee op de VB-molen, die het terechte ongenoegen van heel veel mensen wil omzetten in haat tegen de zwaksten, met als enige doel mensen te verblinden en hen voortdurend naar beneden te doen stampen.

Op de verkiezingsavond in mei waarschuwde PVDA-voorzitter Peter Mertens meteen heel duidelijk voor de bedrieglijke “sociale” agenda van het VB. “Het Vlaams Belang is een Vals Belang”, sprak hij. Ook in Mechelen is dat glashelder.

--

De interventie in de gemeenteraad van 21 oktober is hier te vinden

(foto Dirk Tuypens)

debug info: this is the footer for domain mechelen
debug info: this is the footer for domain for existing data