Skip to content

Een projectlast voor meer sociale woningen

Een projectlast voor meer sociale woningen
 

Er is in Vlaanderen een nijpend tekort aan sociale woningen. Een grote inhaalbeweging is noodzakelijk. Daarom stellen we voor om een sociale projectlast in te voeren. Projectontwikkelaars die in Mechelen woningen bouwen, moeten dan een deel van het project reserveren voor sociale woningen.

Tekst van het voorstel:

Er heerst in Vlaanderen onmiskenbaar een wooncrisis. Een kwaliteitsvolle woning kopen of huren wordt voor steeds meer mensen ontzettend moeilijk of onhaalbaar.

Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin, zei onlangs: “We gaan het mensen moeilijker moeten maken om nog geld te kunnen lenen voor een woning. Politici nemen die beslissing natuurlijk niet graag. Toch gaan ze de mensen moeten zeggen dat niet iedereen nog zijn eigen huis gaat kunnen kopen.”

Het Vlaams Huurdersplatform, de Huurdersbond en Vivas pleiten terecht voor meer investeringen in de sociale en private huurmarkt. Meer dan 250.000 huishoudens wonen onbetaalbaar, niet kwaliteitsvol of in grote onzekerheid. De verenigingen pleiten voor een ambitieuzer groeipad dat op korte tot middellange termijn het aantal sociale huurwoningen verdubbelt. “Sociale huisvesting is de meest robuuste en efficiënte oplossing om het recht op wonen in de praktijk te brengen. Alle experts zijn het erover eens dat er nood is aan meer, veel meer sociale huisvesting.”

Om dat ambitieuzere groeipad te realiseren, zullen op alle niveaus serieuze bijkomende inspanningen moeten geleverd worden. Ook op het lokale niveau.
Een nuttig instrument daarvoor zien we vandaag in Vilvoorde. Daar legt het bestuur projectontwikkelaars een projectlast op. Per wooneenheid of kavel storten projectontwikkelaars een financiële bijdrage in een fonds dat bestemd is voor de realisatie van sociale woningen. Of de ontwikkelaars voorzien zelf 10% sociale woningen binnen hun project.

Een gelijkaardige maatregel zou ook in Mechelen een meerwaarde betekenen. Het aandeel sociale woningen zou er een aanzienlijke stimulans door krijgen.

Voorstel van beslissing:

Mechelen voert een projectlast in voor projectontwikkelaars, waarbij zij verplicht worden een gedeelte sociale huisvesting in hun woonprojecten te voorzien.

 

Gevolg:

Stadslijst, Vlaams Belang en N-VA stemmen tegen

CD&V onthoudt zich

Vooruit stemt voor

 

(Foto Facebookpagina Woonpunt)