Skip to content

Het standpunt van het stadsbestuur over Gaza is lovenswaardig, maar verdere politieke actie blijft nodig

Het standpunt van het stadsbestuur over Gaza is lovenswaardig, maar verdere politieke actie blijft nodig

“Dat het Mechels stadsbestuur een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza eist, is een zeer goede zaak”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Deze beslissing is de rechtstreekse verdienste van heel veel Mechelaars die zich sinds het begin van de oorlog begin oktober hebben geëngageerd om de Israëlische agressie te veroordelen en actie te voeren.”
Het compleet disproportionele geweld van Israël in Gaza laat de Mechelaars niet onberoerd. In oktober al organiseerde Mechelen for Palestine een eerste protestactie op de Grote Markt met 500 deelnemers. Op 6 januari voerden Mechelaars actie tijdens de festiviteiten van de Vlaamse regering op de Grote Markt. En op zondag 4 februari volgde de Mars voor Palestina, waar 750 mensen aan deelnamen.

“De PVDA wil Mechelen for Gaza en alle Mechelaars die hun stem laten horen uitdrukkelijk bedanken en feliciteren”, zegt Tuypens. “Dat het Mechels stadsbestuur nu een duidelijk standpunt inneemt, maakt duidelijk dat druk van onderuit nodig is en ook tot resultaten leidt.”

“De duidelijke stellingname van het stadsbestuur is positief, maar mag geen eindpunt zijn”, zegt Tuypens nog. “Het mag nu niet bij woorden blijven. De Mechelse politici moeten nu al hun gewicht in de schaal werpen om druk te zetten op hun partijgenoten in de regering, zodat ook daar ondubbelzinnige standpunten worden geformuleerd en maatregelen tegen Israël worden genomen.”