Skip to content

Is dit die fameuze uitgestoken hand naar de oppositie?

Is dit die fameuze uitgestoken hand naar de oppositie?

In de pers moesten we vernemen dat het nieuwe stadsbestuur een overleg heeft gehouden met de oppositiepartijen over de werking van de gemeenteraad. De PVDA werd daarvoor niet uitgenodigd, omdat het een “ondemocratische partij” zou zijn. “Bijzonder ontgoochelend voor een bestuur dat zichzelf graag als het meest vooruitstrevende van het land ziet”, zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Het argument dat de PVDA een ‘ondemocratische partij’ zou zijn, steunt nergens op en getuigt van flauw populisme. Is dit die fameuze uitgestoken hand naar de oppositie?”

Politicologen Carl Devos en Dave Sinardet hebben allebei gezegd dat rechtse partijen sterke linkse coalities vrezen en daarom de PVDA afschilderen als ondemocratisch en gevaarlijk. “De Mechelse blauw-groene coalitie volgt dus De Wever, Beke en Rutten in een trieste poging de PVDA in dezelfde hoek te zetten als Vlaams Belang, uit angst voor een sterke linkerzijde”, zegt Tuypens. “Meneer Calvo en zijn Mechelse partijgenoten zijn blijkbaar vergeten dat Groen en PVDA in Borgerhout net aan een tweede coalitie zijn begonnen. Is de PVDA daar wel democratisch en in Mechelen niet? Maar ja, van een groene spagaat meer of minder kijken we natuurlijk al lang niet meer op.”

“Ik daag het stadsbestuur uit”, vervolgt Tuypens. “Als binnenkort het PVDA-programma voor de komende verkiezingen gepubliceerd wordt, mogen ze dat van a tot z uitvlooien en mij één punt voorleggen dat zou wijzen op het ondemocratisch karakter van de partij. Eéntje maar. Ik garandeer dat ze van een kale reis terug zullen komen. Hetzelfde mogen ze ook doen met ons lokale stadsprogramma. Ons eerste voorstel op de gemeenteraad van januari was trouwens om het voor burgers veel makkelijker te maken om zelf punten op de agenda te zetten. Ondemocratisch? Is de invoering van een burgerkwartiertje daar misschien het gevolg van?”

“Ondemocratisch betekent volgens mij dat je raakt aan het algemeen belang en de democratische grondrechten van burgers. Wat dat betreft moet geen enkele regeringspartij – dus ook niet de Open Vld van meneer Somers – ons de les lezen. Het zijn niet wij die armoede en ongelijkheid laten toenemen, niet wij die de wooncrisis laten bestaan, niet wij die weigeren doortastende klimaatmaatregelen te nemen, niet wij die de openbare diensten kapot besparen, niet wij die de sociale zekerheid uitkleden, niet wij die de lonen blokkeren en de pensioenen aanvallen, niet wij die de vakbonden monddood willen maken, …”

In de jaarlijkse gemeentetest van het Nieuwsblad kreeg het Mechels stadsbestuur een nul voor openbaarheid van bestuur. De website www.asgaupaust.be schreef ook dat Mechelen van alle steden en gemeenten het meeste openbaarheidsverzoeken weigert. Dat willen ze zo behouden en daarom proberen ze de PVDA opzij te duwen.

“Ze zitten met de peut”, zei PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw in de Kamer. In Mechelen duidelijk ook. Maar dat zal ons niet tegenhouden, wat er ook geprobeerd wordt. De peilingen zeggen dat de PVDA straks naar acht zetels gaat in het Federaal Parlement. De krampachtige manoeuvres van het Mechels bestuur zullen daar niets aan veranderen.”

(foto PVDA)