Skip to content

Mechelen trekt streep door eigen sociale tewerkstelling

Mechelen trekt streep door eigen sociale tewerkstelling
 
 

Met verbazing vernemen we dat het stadsbestuur over een jaar de polyvalente werking van het Sociaal Huis zal opdoeken. Binnen deze sociale werkplaats zijn naast 5 medewerkers van het Sociaal Huis op dit moment zo’n 19 mensen tewerkgesteld, onder meer via artikel 60. De werkplaats zou afgeschaft worden omdat er te weinig doorstroming is naar de reguliere arbeidsmarkt.

“Als dit een voorafspiegeling is van het aangekondigde armoedeplan, dan vrees ik het ergste”, reageert gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Sociale tewerkstelling is er voor mensen die om uiteenlopende redenen geen plaats vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Het biedt hen een zinvolle dagbesteding, een plek waar ze sociale contacten onderhouden en waar ze opgevangen en ondersteund worden. Ook financieel geeft het hen een broodnodig aanvulling. Deze werkplaats zomaar wegknippen, komt voor deze mensen dan ook hard aan.”

“Wat mij enorm stoort, is de marktlogica die hieraan ten grondslag ligt”, vervolgt Tuypens. “Omdat er te weinig mensen vanuit de werkplaats doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, wordt het hele project als zinloos beschouwd. Die doorstroming mag hier niet de hoofddoelstelling zijn. Omdat die doorstroming voor veel mensen in de sociale tewerkstelling heel moeilijk is, voor sommigen zelfs nooit haalbaar. Bovendien zit de arbeidsmarkt niet op deze mensen te wachten. Voor deze mensen wordt dus nog maar eens een deur gesloten. Waar moeten ze nog naartoe?”

In haar programma pleit de PVDA ervoor dat de stad meer zou optreden als werkgever, met name ook in de sociale tewerkstelling. De lokale overheid is het best geplaatst om kwetsbare mensen die moeilijk toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te helpen zonder dat daar marktgebonden verwachtingen aan gekoppeld zijn.

“Dit is dan ook een zeer te betreuren maatregel”, zegt Tuypens. “Enerzijds aankondigen dat de bestrijding van armoede een prioriteit is en anderzijds sociale voorzieningen wegknippen, komt de geloofwaardigheid niet bepaald ten goede.”

 

Berichtgeving: Het Laatste Nieuws, "Stadsbestuur stopt met polyvalente ploeg die klusjes deed", 25.11.2019, p. 16

Foto: PVDA Mechelen

debug info: this is the footer for domain mechelen
debug info: this is the footer for domain for existing data