Skip to content

Het stadsbestuur moet de verplichte gemeenschapsdienst afvoeren

Het stadsbestuur moet de verplichte gemeenschapsdienst afvoeren

“De verplichte gemeenschapsdienst, die vorig jaar ook door Mechelen werd ingevoerd, is niet alleen een slecht idee, het blijkt nu ook in de praktijk een flop.” Dat zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens in reactie op de concrete resultaten in Mechelen. “Het systeem deugt niet, werkt niet en kan dus maar beter verdwijnen. Op de komende gemeenteraad zullen we dan ook voorstellen om de verplichte gemeenschapsdienst in Mechelen af te voeren.”

Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse regering de verplichte gemeenschapsdienst in. Langdurig werklozen kunnen in dat kader verplicht worden om gedurende een periode van vier tot zes maanden kleinschalige taken uit te voeren bij lokale besturen, vzw’s of scholen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van 1,30 euro per uur bovenop de uitkering. Ook Mechelen besliste vorig jaar om de verplichte gemeenschapsdienst in te voeren en diende daarvoor een subsidiedossier in, goed voor 44.381,06 euro.

De stad creëerde bij verschillende diensten 19 zogeheten leerwerkplekken voor verplichte gemeenschapsdienst. Maar uit het antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Dirk Tuypens blijkt dat vorig jaar niet één van die plaatsen ingevuld werd. De eerste gemeenschapsdienst is op 9 januari dit jaar opgestart bij Buurtsport, terwijl het project in december al afliep.

“De verplichte gemeenschapsdienst is dus duidelijk een slag in het water”, zegt Tuypens. “En dat is allerminst verbazend. Vakbonden en experten hebben van bij het begin gewezen op de negatieve aspecten. Alle buitenlandse voorbeelden hebben laten zien dat dit systeem mensen niet naar duurzame jobs leidt. De verplichte gemeenschapsdienst is vooral een manier om werklozen te straffen en lokale overheden goedkope werkkrachten te leveren. Werkzoekenden moeten voor een lager loon hetzelfde werk doen dan werkenden.”

“Een lokaal bestuur moet de ambitie hebben om mensen volwaardige jobs te bieden”, besluit Tuypens. “Als je bij de stedelijke diensten mensen inschakelt, geef hen dan een volwaardig contract, een correcte verloning en de bijhorende sociale bescherming.”