Skip to content

PVDA wil meer financiële tussenkomsten voor busreizigers

PVDA wil meer financiële tussenkomsten voor busreizigers


“In het Mechelse programma voor de Week van de Mobiliteit is er geen enkele aandacht voor openbaar vervoer”, merkt gemeenteraadslid Dirk Tuypens op. “Dat is echt een gemiste kans. Als we willen evolueren naar duurzame mobiliteit, dan zal het openbaar vervoer daar een cruciale rol in moeten spelen. In het kader van de Week van de Mobiliteit vraagt de PVDA dan ook dat de stad meer inspanningen doet om busreizigers financieel te steunen.”

Van 16 tot 22 september is het opnieuw Week van de Mobiliteit. Een week waarin mensen warm gemaakt worden voor duurzame mobiliteit. Ook in Mechelen gaat dat gepaard met een waaier aan activiteiten. “Maar het openbaar vervoer blijft jammerlijk buiten beeld”, stelt Tuypens vast. “Het stadsbestuur spreekt graag en veel over een modal shift, maar zonder een sterk en betaalbaar openbaar vervoer zal daar niets van in huis komen.”

In de aanloop naar de Week van de Mobiliteit vergeleek gemeenteraadslid Dirk Tuypens de financiële tussenkomsten die Mechelen haar inwoners biedt voor het openbaar busvervoer met wat andere centrumsteden op dat vlak doen. “Er zijn er die het slechter doen, maar een aantal centrumsteden, met Hasselt als uitschieter, doet aanzienlijk beter”, zegt Tuypens. “Mechelen biedt jongeren 33% korting op de Buzzy Pazz. Andere steden bieden gratis abonnementen voor bepaalde groepen, hogere kortingen op de Buzzy Pazz, kortingen op de Omnipas, kortingen voor de bus van randparkings naar het centrum, kortingen op tienrittenkaarten, … Mechelen is hier dus zeker geen koploper.”

“Wat openbaar vervoer betreft, is het Mechels beleid zeker geen voorbeeld”, vervolgt Dirk Tuypens. “De grote investeringen in De Lijn moeten natuurlijk op Vlaams niveau gebeuren, maar op lokaal niveau kan wel heel wat gedaan worden om mensen te stimuleren de stap naar het openbaar vervoer te nemen. Financiële tussenkomsten kunnen daarbij zeker helpen. Daarom stellen we voor om de tussenkomsten vanuit de stad voor busreizigers sterk te verhogen en te verbreden. Het stadsbestuur profileert zich graag als trekker in de transitie naar duurzame mobiliteit, dan moet het die trekkersrol ook concreet maken.”

De PVDA zal op de gemeenteraad van eind september hierover een voorstel indienen.

Zie ook: Gazet van Antwerpen online - Radio Reflex online - Nieuwsblad online