Skip to content

PVDA Voert actie aan het station Nekkerspoel

PVDA Voert actie aan het station Nekkerspoel
 
 
12 februari 2021

Donderdagnamiddag 11 februari voerde PVDA Mechelen aan het station Mechelen-Nekkerspoel actie tegen de aangekondigde sluiting van de loketten. “Een bijzonder slecht idee”, zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Een goede dienstverlening is meer dan tickets verkopen via digitale weg.” Hij pleit er meteen voor om van het station en de omgeving een levendige ontmoetingsplek te maken.

“Stations zijn van oudsher plekken waar niet alleen treinverkeer maar ook heel veel menselijk verkeer kruist. Die sociale functie is belangrijk en mag niet weggeknipt worden”, zegt Tuypens. “Als onze stations herdacht worden louter in functie van wat rendabel is, dan hebben ze straks alleen nog een commerciële betekenis.”

Het Mechels stadsbestuur maakt zich er makkelijk vanaf: “Dit is een beslissing van de NMBS.” Reizigers en buurtbewoners denken er anders over. Reizigersorganisatie Trein Tram Bus vindt de beslissing onbegrijpelijk, buurtcomité Thuis in Nekkerspoel vraagt zich af of er nog voldoende sociale controle zal zijn. De PVDA wil dan ook dat het bestuur zich engageert om in samenspraak met NMBS en de Mechelaars te ijveren voor een station dat zijn publieke functie helemaal waarmaakt. Het station in concessie geven aan een bedrijf, is daarbij geen goede keuze.

“We zien ook hier in Nekkerspoel wat een beleid van minimale dienstverlening betekent”, vervolgt Tuypens. “Tickets worden vandaag inderdaad veel minder aan het loket gekocht, maar dat betekent niet dat de loketten overbodig geworden zijn, zeker nu het zo belangrijk is om het openbaar vervoer te stimuleren. We moeten nadenken over de functies die ze kunnen krijgen. Ze zullen deels altijd nodig blijven voor ticketverkoop, maar kunnen bijvoorbeeld ook omgevormd worden tot informatiepunten rond zachte mobiliteit (treinen, bussen, deelauto's en -fietsen, ...). De aanwezigheid van mensen is essentieel om het station voor iedereen aantrekkelijk te maken en ervoor te zorgen dat iedereen er zich veilig voelt. Mensen uit het stationsbeeld wegvegen, is een foute keuze, er moet nagedacht worden hoe die mensen vandaag optimaal ingezet kunnen worden.” 

De plannen van de NMBS zijn betreurenswaardig. Ze passen in een mobiliteitsvisie die volledig indruist tegen wat we vandaag nodig hebben: een kwalitatief en hoogstaand openbaar vervoer. Breed toegankelijke stations, waar het menselijk verkeer voorop staat, zijn daarbij onontbeerlijk. Over hoe zo'n mensenstation eruit ziet, moet ook lokaal een debat gevoerd worden.

Heel wat reizigers waren bereid om de petitie te tekenen voor het behoud van de loketten in heel het land. De actie kreeg ook een ondersteunend bezoek van een delegatie van ACOD Spoor. 

 

Foto's door Raf Degeest.