Skip to content

PVDA wil brede, ontradende campagne rond vapen bij jongeren

PVDA wil brede, ontradende campagne rond vapen bij jongeren
 
 

“Scholen, ouders en experten maken zich grote zorgen over het toenemende gebruik van e-sigaretten door jongeren. Zelfs in de lagere scholen wordt al gebruik vastgesteld. Onze schoolgaande jongeren zijn speelbal van een gewetenloze industrie die hen bewust verslavende en schadelijke producten opdringt. Dat kunnen we niet aanvaarden. Er is veel wetgevend werk nodig, maar ook het lokaal bestuur kan hier een rol spelen. We vragen de stad om een sensibiliserende en ontradende campagne op te zetten.” Dat zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens.

Vapen is onmiskenbaar een rage bij jongeren. Dat is zeer verontrustend. De veronderstelling dat de e-sigaret minder schadelijk is dan de klassieke sigaret, wordt door experten sterk tegengesproken. De e-sigaret bevat chemische en kankerverwekkende stoffen en is een bedreiging voor de gezondheid van onze jongeren.

“Het is overduidelijk dat jongeren voor de producenten van e-sigaretten een uitverkoren doelpubliek zijn”, zegt Tuypens. “De apparaatjes worden aangeboden in flashy kleurtjes, met lichtjes en snoepsmaakjes, allemaal om jongeren te verleiden. We zien de perverse marketingtechnieken van een industrie die roken opnieuw als hip en cool voorstelt en jongeren doelbewust naar de nicotineverslaving wil leiden. Want ook dat is door onderzoek duidelijk vastgesteld: de e-sigaret is een opstap naar de gewone sigaret. De tabaksindustrie wil enorme winsten binnenhalen op kap van de gezondheid van onze jongeren.”

“Daarom willen we erop aandringen dat de stad een brede en ontradende campagne opzet om jongeren te sensibiliseren rond de risico’s van vapen. Dat gebeurt uiteraard best in samenwerking met scholen, jongerenverenigingen en jeugdbewegingen. Ook handelaars die e-sigaretten aanbieden, kunnen hierbij betrokken worden.”

De PVDA zal op de gemeenteraad van 27 februari hierover een voorstel indienen.

 

(Foto Lindsay Fox)