Skip to content

Schepen Hendrickx zet de wet en de democratie aan de kant

Schepen Hendrickx zet de wet en de democratie aan de kant

Positief samenleven in diversiteit kan alleen bereikt worden via een volgehouden open dialoog tussen de verschillende gemeenschappen. Naar mekaar toegroeien, mekaars gewoonten en gebruiken leren kennen en er mogelijk ook verandering in brengen, is een nooit eindigend proces dat geduld en respect vraagt.

“Door te weigeren een huwelijk te voltrekken omdat de bruid hem geen hand wil geven, laat schepen Marc Hendrickx precies zien hoe het allemaal niet moet”, zegt PVDA-lijsttrekker Dirk Tuypens. “Voor wat snel en makkelijk gewonnen stemmen veegt hij de vloer aan met wettelijk bepaalde rechten en holt hij de democratie uit.”

In het debat over het al dan niet toelaten van een hoofddoek achter het loket, zwaait de N-VA voortdurend met het neutraliteitsprincipe: de ambtenaar moet neutraal zijn. “Maar hier is het nu net schepen Hendrickx die dat neutraliteitsprincipe wegveegt”, zegt Tuypens. “Op basis van zijn persoonlijke overtuiging ontzegt hij mensen het wettelijk vastgelegde recht om te huwen. Dat de bruid de dienstdoende ambtenaar daarbij een hand moet geven, wordt door geen enkele wet bepaald. Hendrickx maakt zijn eigen wetten.”

Als deze gang van zaken aanvaard wordt, zet dat de deur wagenwijd open voor willekeur. Elke schepen of ambtenaar kan dan op basis van eigen overtuiging en voorkeuren beslissen wie hij/zij wel en wie hij/zij niet wil bedienen. “Ambtenaren kunnen dienstverlening waar burgers recht op hebben niet afhankelijk maken van persoonlijke meningen”, zegt Dirk Tuypens. “Je kan het niet eens zijn met bepaalde religieus gebonden gebruiken, maar dat geeft je niet het recht om mensen botweg hun rechten te ontzeggen.”

“Het is bijzonder treurig dat burgemeester Somers hierin meegaat”, vervolgt Tuypens. “Blijkbaar is er bij het Mechelse bestuur een interne afspraak om telkens wanneer de bruid weigert een hand te geven, het huwelijk niet te voltrekken. Dat betekent dus dat de stad een zelf bedachte wet hanteert. Op die manier worden wettelijke rechten voorwaardelijk gemaakt en wordt de democratie uitgehold.”

Voor een stad die een voortrekker wil zijn in het samenleven in diversiteit, is dit een pijnlijk incident. Het draagt alleen bij tot het hysterische klimaat van achterdocht, misprijzen en afkeer jegens de moslimgemeenschap dat door rechtse partijen om electorale redenen gevoed wordt.

 

(Foto Eerko Vissering, Flickr)

debug info: this is the footer for domain mechelen
debug info: this is the footer for domain for existing data