Skip to content

Structureel aandeel sociale woningen in private woonprojecten

Structureel aandeel sociale woningen in private woonprojecten
 
 

Het stadsbestuur wil in de toekomst meer samenwerken met private projectontwikkelaars om het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten. Maar hoe kan via die weg een noemenswaardige aanvulling verkregen worden als het afhangt van toevallige opportuniteiten? We stellen daarom voor om een vast percentage sociale huurwoningen op te leggen in private woonprojecten.

Tekst van het voorstel:

De stad Mechelen maakte onlangs een “historische” ruilovereenkomst afgesloten met IBO/Investpro. Laatstgenoemde krijgt een perceel grond met appartementsgebouw in de Abeelstraat, de stad wordt eigenaar van de tribune en het hoofdveld van Racing. Prima zaak voor Racing, dat zo op de huidige locatie kan investeren in een nieuw stadion en uiteenlopende voorzieningen voor sport en recreatie.

Omdat er een waardeverschil is tussen de twee elementen van de ruil in het voordeel van de stad, heeft ze IBO/Investpro gevraagd om voor dat verschil sociale huurwoningen te realiseren in het project Nieuw Noord. Het gaat daarbij om 16 sociale huurwoningen.

In het persbericht hierover lezen we: “Hiermee zetten we onze doelstelling in Bestuursakkoord 2019-2024 kracht bij om 10% sociale huurwoningen te creëren in Mechelen met een sociale mix in alle wijken van de stad, dit in samenspraak met Sociaal Verhuurkantoor Mechelen en Woonpunt Mechelen.” En ook: “Dit soort samenwerkingen met vastgoedinvesteerders zorgt ervoor dat we versneld de wachtlijst voor een sociale woning kunnen wegwerken en daar gaan we ons in de toekomst dus veel meer op toeleggen.”

Bijkomende sociale huurwoningen juichen we uiteraard toe. En hoewel het onze overtuiging is en blijft dat sociale huisvesting in de eerste plaats gerealiseerd moet worden door publieke overheden, willen we ook niet ontkennen dat private partners hierin een aanvullende rol kunnen spelen, mits duidelijke afspraken die het duurzame karakter van de woningen in kwestie garanderen.

De stad geeft aan dat ze zich in de toekomst veel meer wil toeleggen op samenwerking met vastgoedinvesteerders, om zo de doelstellingen van het bestuursakkoord te realiseren. Die ambitie klinkt goed, maar het is dan niet verstandig om zo’n samenwerking te laten afhangen van een toevallige opportuniteit, zoals nu met de ruilovereenkomst.

Als private ontwikkelaars een noemenswaardige bijdrage moeten leveren aan het aanbod sociale huurwoningen, kan dat best via een structurele regelgeving geregeld worden. Het is dan aangewezen om projectontwikkelaars op te leggen een vast percentage sociale huurwoningen in hun project te voorzien. Een percentage van 20% lijkt ons wenselijk.

Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad beslist om projectontwikkelaars een vast percentage van 20% sociale huurwoningen op te leggen in de projecten die ze op grondgebied Mechelen realiseren.

 

Gevolg:

Stadslijst, N-VA en Vlaams Belang stemmen tegen

CD&V onthoudt zich

Vooruit stemt voor