Skip to content

Is Mechelen Kinderstad dan toch alleen maar een slogan?

Is Mechelen Kinderstad dan toch alleen maar een slogan?
 
 

“Dat Mechelen meer wil investeren in de bestrijding van kinderarmoede is op zich een goede zaak. Maar meer budget vrijmaken voor kansarme kinderen door tegemoetkomingen voor andere kinderen af te nemen, is geen goed beleid.” Zo reageert gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “De Talententickets worden jaar na jaar populairder. Met deze besparing schrapt het bestuur een succesvol instrument om de sociale ontwikkeling van kinderen en het verbindende verenigingsleven te stimuleren.”

“Is het omdat de Talententickets té succesvol werden?”, vraagt Dirk Tuypens zich af. “Is het omdat het jaarlijkse budget van 250.000 euro al een paar keer fors moest opgetrokken worden om alle tickets te betalen? Dat zou toch al te cynisch zijn. Het zou betekenen dat het bestuur een sociale tegemoetkoming voor alle Mechelse gezinnen afschaft omdat er te veel mensen gebruik van maken.”

Toen de Talententickets in 2014 gelanceerd werden, zei toenmalig burgemeester Somers: “Als kinderen gestimuleerd worden om een leuke hobby uit te oefenen, krijgen ze een versterkt zelfbeeld, leren ze doorzetten en zich engageren...Mechelen Kinderstad moet méér zijn dan een slogan. Daarvoor hebben we deze talententickets ontwikkeld.”

“Vandaag is dat blijkbaar niet meer aan de orde”, stelt Tuypens vast. “Mechelen Kinderstad is dan misschien toch maar een slogan. Als de stad eindelijk wat meer wil inzetten op het vooruit helpen van kwetsbare kinderen, dan moet ze de extra middelen daarvoor niet wegkapen bij alle andere kinderen. Deze maatregel zal het draagvlak voor het armoedebeleid niet bevorderen.”

Het stadsbestuur weet duidelijk heel goed dat deze maatregel niet op sympathie zal kunnen rekenen. In het collegebesluit staat: “De Mechelse ouder zal deze drastische aanpassing hoe dan ook ervaren als een besparing. Heel wat ouders zullen teleurgesteld zijn.”

Het bestuur wil de keuze verantwoorden met het argument dat de Talententickets initieel bedoeld waren om kansarme kinderen vooruit te helpen en dat de tickets net door die groep te weinig gebruikt worden. “Het eerste deel van dat argument is alvast onjuist”, zegt Tuypens. “De Talententickets zijn niet ingevoerd voor één bepaalde doelgroep, maar voor álle Mechelse kinderen. Het concept moest Mechelen als kinderstad in de kijker zetten, álle Mechelse kinderen een duwtje in de rug te geven en het verenigingsleven stimuleren. Dat werd de voorbije vijf jaar in elke communicatie over de Talententickets uitdrukkelijk zo verwoord. Het tweede deel klopt wel, de tickets worden te weinig door kansarme kinderen gebruikt. Maar in 2016 vond schepen Greet Geypen dat geen reden om ze af te schaffen. Ze kondigde toen aan dat er extra inspanningen gedaan zouden worden om daar iets aan te doen.”

“Voor ons is deze besparingsmaatregel onaanvaardbaar”, besluit Tuypens. “We zullen er dan ook voor pleiten dat de Talententickets voor alle kinderen behouden blijven. In het kader van het kinderarmoedebeleid moet de stad er alles aan doen om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen de tickets ook effectief gebruiken.”

debug info: this is the footer for domain mechelen
debug info: this is the footer for domain for existing data