Skip to content

Volgt Mechelen het voorbeeld van Kortrijk

Volgt Mechelen het voorbeeld van Kortrijk
“Kortrijk geeft het goede voorbeeld en bezorgt haar inwoners gratis zelftests. Ik roep het Mechelse stadsbestuur uitdrukkelijk op om hetzelfde te doen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “We zitten vandaag opnieuw in een cruciale fase van de coronapandemie. Zelftests spelen daarin een belangrijke rol. Het stadsbestuur heeft dan ook de plicht om de Mechelaars concreet bij te staan.”
 

“Ouders wordt gevraagd om hun schoolgaande kinderen wekelijks te testen”, zegt Tuypens. “Maar ze moeten dan wel zelf opdraaien voor de kosten. Dat is niet ernstig. Minister van volksgezondheid Vandenbroucke geeft zelf aan dat dit voor alle gezinnen – niet alleen gezinnen in een kwetsbare situatie – behoorlijk kan oplopen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de overheid deze kosten niet wil dragen.”

De PVDA pleit in het federaal en Vlaams parlement al geruime tijd voor het gratis verstrekken van zelftests, zoals ook werd aanbevolen door de GEMS. Tot vandaag willen de regeringen daar niet op ingaan, ook al zijn er heel wat landen waar het wel wordt gedaan: de VS, het VK, Griekenland, Zwitserland, Cyprus, …

“Als het federale en Vlaamse niveau hun verantwoordelijkheid ontlopen, kan het lokale niveau uiteraard in de bres springen”, vervolgt Tuypens. “Kortrijk neemt hier alvast het voortouw. Een ambitieuze stad als Mechelen kan dan niet achterblijven. De PVDA dringt er dan ook op aan dat het Mechels stadsbestuur snel handelt en de Mechelaars onverwijld gratis zelftests ter beschikking stelt.”