Skip to content

Werknemers versus toppolitici: de ene overtreder is de andere niet

Werknemers versus toppolitici: de ene overtreder is de andere niet
 
 

"De zwaarte van de sanctie voor het overtreden van een coronamaatregel is afhankelijk van waar de overtreder zich bevindt op de sociale ladder. Dat heeft het bestuur van de stad Mechelen overduidelijk geïllustreerd. Er wordt eens te meer gewerkt met twee maten en twee gewichten, wat het begrip en het respect voor de noodzakelijke maatregelen alleen maar ondermijnt.”

Dat zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens (PVDA) nadat het Mechelse stadsbestuur drie personeelsleden op staande voet aan de deur zette. Omdat ze de coronamaatregelen (buiten hun uren) overtreden hebben, zou er een onherstelbare vertrouwensbreuk zijn, zo zegt het stadsbestuur.

In het nieuws van 26 oktober 2020 verscheen dat Joachim Coens en Pieter De Crem van CD&V betrapt werden op een lunch in een hotel, een flagrante schending van de pas ingevoerde coronamaatregelen voor de horeca. “Heeft iemand gezegd dat deze heren op staande voet ontslagen moeten worden, omdat hun gedrag voor een fundamentele vertrouwensbreuk zorgt”, vraagt Tuypens. “Neen, Coens en De Crem hebben gezegd dat ze het nooit meer zullen doen en daarmee is de kous af. Geen sanctie, geen tuchtprocedure, niets van dat alles. Dat staat toch in schril contrast met hoe de drie werknemers hier in Mechelen nu gesanctioneerd worden. Dat scherpe verschil in hoe mensen behandeld worden, is echt onaanvaardbaar.”

“Mensen die de coronamaatregelen flagrant overtreden, moeten vanzelfsprekend kordaat terechtgewezen worden”, vervolgt Tuypens. “Waar nodig moeten ook sancties volgen. Maar die moeten wel proportioneel zijn. Ontslag op staande voet is dat zeker niet. Het stadsbestuur schept hier ook een gevaarlijk precedent. Want als we dit doortrekken, kunnen werkgevers straks om het even welke werknemer die een coronamaatregel schendt, zomaar op straat zetten.”

“Het draagvlak voor de huidige coronamaatregelen is bijzonder broos”, besluit Tuypens. “Het aarzelende en wispelturige beleid van onze regeringen maakt dat mensen misnoegd zijn en er vaak helemaal niets meer van begrijpen. Het is de opdracht van alle bestuursniveaus om het vertrouwen te herstellen en het draagvlak te versterken. Stoer machtsvertoon en buitensporige straffen dragen daar hoegenaamd niets toe bij.”

- Dirk Tuypens

Foto: publiek domein