Ook Mechelse schepenen verdienen bij

Dat Mechels burgemeester Bart Somers twee jobs combineert, is algemeen geweten. Maar wat de Mechelse burgemeester en schepenen bijverdienen bij de verschillende intercommunales en elders, veel minder. Vandaar dit lijstje van instellingen of bedrijven waarin betaalde functies worden bekleed. De gegevens werden samengesteld vanuit de databank Cumuleo, die haar gegevens haalt uit de verplichte publicatie van mandaten in het Staatsblad. Daar kan men echter niet terugvinden hoeveel die mandaten opleveren. De mandaten zelf worden hier niet gespecifieerd, maar variëren van lid van adviescommissie tot bestuurder of voorzitter en hebben niet altijd een link met het schepenambt.

Bart Somers: burgemeester en Vlaams parlementslid en fractieleider (Open VLD): Comité van de Regio’s, Beneluxraad.

Marc Hendrickx, 1ste schepen en Vlaams parlementslid (N-VA): Politiezone Mechelen, Woonpunt Mechelen CVBA.

Walter Schroons, 2de schepen (CD&V): CIPAL DV, Jobpunt Vlaanderen.

Greet Geypen, 3de schepen (Open VLD): IGEMO (2), IVAREM, Iverlek, Politiezone Mechelen/Willebroek, Eandis cvba, Ethias, Intermixt, Technopolis NV, Jam vzw, Lijninvest NV.

Marina De Bie, 4de schepen (Groen): IGEMO, IVAREM (2), Politiezone Mechelen/Willebroek.

Katleen Den Roover, 5de schepen (N-VA): PIDPA (2), Pontes (2), Politiezone Mechelen/Willebroek.

Björn Siffer, 6de schepen (Groen): Toerisme Provincie Antwerpen vzw, Woonpunt Mechelen cvba.

Christiaan Backx, 7de schepen (N-VA) en advocaat: Politiezone Mechelen/Willebroek, Mechelen Morgen cvba.

Stefaan Deleus, 8ste schepen (CD&V): geen gegevens gevonden.

Koen Anciaux, schepen en voorzitter Sociaal Huis (Open VLD): Waterwegen en Zeekanaal NV, CIPAL DV, Finilek, IGEMO, IVAREM, Audio, Entiris vzw, OFP Provant.

De jongste gegevens dateren van 2015. Tussen haken staat het aantal mandaten binnen één instelling. Greet Geypen is Mechels kampioen bijklussen met 11 betaalde mandaten bovenop haar schepenambt. Koen Anciaux staat op de tweede plaats met 10 betaalde extra opdrachten. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het de best betaalde zijn. Daarover hebben we geen informatie. Antwerps schepen Koen Kennis bleek als voorzitter van Intermixt jaarlijks 22.000 euro op te brengen. Geypen zal als bestuurslid waarschijnlijk minder krijgen, maar het is weinig waarschijnlijk dat ze Mechelen gratis vertegenwoordigt.

De burgemeester en de schepenen van Mechelen worden behoorlijk vergoed voor hun politiek werk in het stadsbestuur, namelijk 123.000 en 92.000 euro bruto respectievelijk. PVDA Mechelen vindt het dan ook onfatsoenlijk dat ze bovenop dit meer dan royaal bedrag nog eens langs de kassa passeren voor taken die eigenlijk tot hun functie behoren. Intercommunales nemen immers functies van de gemeenten over en het is niet meer dan normaal dat de betrokken schepenen hierin verantwoordelijkheden opnemen binnen de vergoeding die hun als schepen al is toegewezen.

Het kan bovendien niet dat dergelijke vergoedingen geheim blijven voor het publiek. Er is dringend nood aan een nieuwe cultuur op dat vlak. PVDA-Mechelen vraagt dan ook een volledige transparantie over de vergoedingen die de leden van het Mechelse schepencollege en van de gemeenteraad ontvangen voor de verschillende mandaten die ze extra opnemen, zowel in de privé als in de intercommunales. Deze stad wil graag doorgaan als voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. Dat men daar dan maar eens een begin van maakt als het gaat over graaicultuur. We zijn benieuwd.

Foto Inge De Cleyn / Flickr