Plopsaqua: tijd om andere pistes te bewandelen

“Nu de provincie en Agentschap Natuur en Bos voor de tweede keer een negatief advies hebben gegeven voor Plopsaqua, is het tijd dat de stad de plannen voor het pretpark opbergt”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Het is nu echt wel duidelijk dat die plannen niet deugen. Tijd om andere pistes te bewandelen.”

De PVDA heeft zich van meet af aan duidelijk tegen dit project uitgesproken, en dat om verschillende redenen.

“Het is vandaag compleet onverantwoord om nog waardevol bos- en natuurgebied te laten sneuvelen”, zegt Dirk Tuypens. “Alleen al de temperaturen van de voorbije zomer en de droogte maken duidelijk hoe belangrijk het behoud ervan is, zeker in stedelijk gebied. Het argument dat gekapte bomen elders gecompenseerd worden, overtuigt allerminst. Het duurt tientallen jaren vooraleer die compensaties echt ecologische waarde krijgen. Bovendien wordt vandaag al een derde van de ontbossing in Vlaanderen niet gecompenseerd. De achterstand is enorm, nog meer kappen is waanzin.”

Dat het stedelijk zwembad onderdeel zou worden van Plopsaqua is een ander belangrijk bezwaar voor de PVDA. “Voor ons is het nog altijd een kerntaak van de lokale overheid om te zorgen voor de nodige sportinfrastructuur en die ook te beheren”, zegt Tuypens. “Ook een zwembad hoort daar bij. Zwemwater privatiseren en commercialiseren, leidt onvermijdelijk tot hogere kosten voor de gebruiker. De stad investeert op verschillende locaties in grote nieuwe sportvoorzieningen, waarom dan niet in een publiek zwembad? Ze kan daar trouwens subsidies voor krijgen van de Vlaamse overheid. Mechelen is kampioen in het binnenhalen van Vlaamse subsidies, waarom zou dat voor een zwembad niet lukken? Het is tijd om initiatief te nemen, want de vraag naar extra zwemwater voor scholen, clubs en zwemliefhebbers is dringend.”

Nu de provincie en Agentschap Natuur en Bos voor Plopsaqua een tweede keer een negatief advies hebben gegeven, moet de stad erkennen dat dit project een foute keuze is en andere pistes onderzoeken.

“Die pistes zijn er zeker”, zegt Tuypens. “Om te beginnen moet de stad duidelijk kiezen voor de realisatie van een nieuw publiek zwembad. Mogelijk kan dat wel op de site Technopolis zonder te moeten raken aan het Zennebeemdenbos. Misschien is er ook wel plek in de nieuwe wijk Ragheno? De stad kan ook een samenwerking aangaan met omringende gemeenten, waaronder Hofstade, want ook daar is er nood aan bijkomend zwemwater. Van dit soort intergemeentelijke samenwerkingen zijn er in Vlaanderen genoeg succesvolle voorbeelden. Dat de schepen van Sport deze pistes niet in overweging neemt omdat hij niet in de vorige coalitie zat, is in deze situatie onverantwoord.”

Opgenomen in GvA en HLN.

 

Foto: Andrew Seaman, flickr