Zwembad Geerdegemvaart en Plopsaqua: onze puntjes op de i

Beste buurtbewoner,

Onlangs vond u in uw brievenbus een lange brief van de Stadslijst over het zwembad aan de Geerdegemvaart en het toekomstige waterpretpark Plopsaqua. Met die brief wilde de Stadslijst “de puntjes op de i” zetten. Voor ons, PVDA Mechelen, allesbehalve overtuigend. Daarom dit antwoord.

Om te beginnen al onze lof voor de actiegroepen die zich inzetten voor het behoud van het stedelijk zwembad en de kostbare groene buffer achter Technopolis. Zij laten in de praktijk zien dat burgers niet zomaar alles moeten slikken en wel degelijk kunnen wegen op het beleid. Ze kunnen op onze volgehouden steun rekenen.

De Stadslijst goochelt bewust met een hoge kostprijs om de privatisering van het zwemwater door te drukken.

De Stadslijst stelt dat het zwembad Geerdegemvaart versleten is. Renovatie zou de moeite niet meer waard zijn. Om dat te staven, wordt verwezen naar een screening van 2014. Maar in het verslag van die screening staat te lezen dat er een kosten-baten analyse gemaakt moet worden om uit te maken of renovatie wenselijk is. Die analyse is nooit gemaakt. Stellen dat renovatie zinloos is, steunt dus nergens op en getuigt van vooringenomenheid. Bovendien voorziet de Vlaamse regering subsidies voor renovatie van zwembaden, maar dat wordt netjes verzwegen. Vorig jaar nog kreeg Mechelen 255.830 euro Vlaamse steun voor werken aan het zwembad. Allemaal zinloos?

Een nieuw zwembad bouwen, zou volgens de Stadslijst minstens 15 miljoen kosten. Waarop is dat bedrag gebaseerd? In Mortsel werd een gloednieuw zwembad, met dezelfde capaciteit als dat van Mechelen, gebouwd voor 6 miljoen. De Stadslijst goochelt bewust met een hoge kostprijs om de privatisering van het zwemwater door te drukken. Ook voor de bouw van nieuwe zwembaden kan de stad trouwens rekenen op steun van de Vlaamse overheid. De mogelijkheid om naast het bestaande zwembad een nieuwe zwemkuip te bouwen met grotere capaciteit werd nooit bestudeerd.

De deal met de Plopsa Groep, die het waterpretpark Plopsaqua in Mechelen-Zuid zal bouwen, zou volgens de stadslijst voor de Mechelse belastingbetalers een besparing van 15 miljoen euro betekenen. Maar de Mechelaars betalen wel 31 miljoen euro belastinggeld aan een privaat bedrijf. De stad zal immers jaarlijks 1,1 miljoen euro betalen aan de Plopsa Groep om het zwembad uit te baten, dat gedurende 28 jaar. Er is nauwelijks democratische controle over hoe het bedrijf het zwembad zal ontwikkelen en welk prijzenbeleid er gevoerd zal worden. De Stadslijst beweert dat daarover een contract bestaat. Maar in de pers moest de Schepen van Sport toegeven dat er helemaal nog geen principeakkoord bestaat. Over welk contract gaat het dan? Welke overeenkomst? De strijd voor het behoud van het stedelijk zwembad is dus nog niet gestreden.

Dat de Stadslijst minimaal 20% van de groene buffer achter Technopolis wil opofferen voor het Plopsaqua-project is onaanvaardbaar.

De Stadslijst beweert dat de Plopsa Groep een nieuw stedelijke zwembad zal bouwen dat  volledig gescheiden zal zijn van het pretparkgedeelte. Klopt niet. De twee zullen met een doorsteek verbonden zijn. Hoe lang zal het duren voor uw kinderen weten dat aan de andere kant van die gang een speeltuin ligt. Voor ouders die met hun kinderen alleen in het gewone zwembad willen blijven, liggen flinke ruzies met hun kroost in het verschiet.

Dat de Stadslijst minimaal 20% van de groene buffer achter Technopolis wil opofferen voor het Plopsaqua-project is onaanvaardbaar. De schaarse stukjes authentiek natuurgebied die Mechelen nog telt, moeten bewaard en beschermd worden. Ze zijn voor buurtbewoners van grote waarde. Grote beloftes over een stadsbos of een nationaal park compenseren die waarde niet. Bovendien krijgt de woonbuurt bij Plopsaqua onvermijdelijk te maken met een toenemende verkeersdruk.

Voor de PVDA is de brief van de Stadslijst ontoereikend. Het zwembaddossier illustreert klaar en duidelijk dat het stadsbestuur en de Stadslijst de belangen van een grote private speler veel belangrijker vinden dan wat de gewone Mechelaars willen. We moeten jammer genoeg ook vaststellen dat de huidige oppositie het zwembad Geerdegemvaart al heeft opgegeven.

WAT WIL DE PVDA?

  • Er moet een kosten-baten analyse gemaakt worden om uit te maken of renovatie van Geerdegemvaart wenselijk is. Ook de mogelijkheid van een nieuwe zwemkuip moet objectief worden bestudeerd.
  • Mechelen moet blijven investeren in een écht stedelijk zwembad, beheerd door de stad.
  • Democratie en inspraak vereisen dat de overeenkomst tussen stad en Plopsa Groep openbaar moet worden gemaakt.
  • De groene buffer achter Technopolis moet volledig bewaard blijven.

Uit een bevraging die de PVDA deed bij de gebruikers van zwembad Geerdegemvaart blijkt dat de meerderheid daarvan het zwembad wil behouden.

In december sprong lijsttrekker Dirk Tuypens in de ijskoude vaart om tegen de nakende sluiting te protesteren. In de voorbij zomer organiseerde de PVDA een ‘big jump’ met ruim 70 deelnemers.

De inzet van de PVDA Mechelen voor het behoud van het zwembad toont aan dat een stem voor de PVDA Mechelen bij de gemeenteraadsverkiezingen nuttig en nodig is.

 

Schud ze wakker! Stem Dirk & Nadia.

Een versie om af te drukken kan je hier vinden.