Senioren willen actief meebouwen aan een sociaal Mechelen

De socio-culturele vereniging OKRA, die de Mechelse 55-plussers verenigt en vertegenwoordigt, stelde vanochtend haar gemeentelijk memorandum voor aan pers en politieke partijen. De vereniging wil mee gestalte geven aan een echt sociaal lokaal beleid.

De Mechelse senioren zijn met veel meer dan doorgaans gedacht. Zo’n 30% van de Mechelaars is 55+. In de toekomst zal dat cijfer nog verder oplopen. OKRA schuift met het gemeentelijk memorandum dan ook een erg valabel document naar voren, met voorstellen die het leven van een aanzienlijke groep Mechelaars kunnen verbeteren.

OKRA formuleert praktische en nodige voorstellen rond een leefbare omgeving, mobiliteit en verkeersveiligheid, wonen, energie, dienstverlening, zorg en gezondheid, informatie, inspraak en participatie, vrije tijd, sport en cultuur.

Opvallend veel aandacht is er voor de Mechelse deelgemeenten. Openbaar vervoer tussen die deelgemeenten en het centrum is een belangrijk pijnpunt, zeker ook ’s avonds. OKRA vraagt raadplegingen van zorgcoaches in dorpen en wijken waar geen dienstencentrum is, een betere dienstverlening en een lagere drempel voor administratieve en sociale dienstverlening in de dorpshuizen, het installeren van een defibrillator aan elk dorpshuis, het toegankelijk maken van de dorpshuizen voor seniorenverenigingen, het ter beschikking stellen van computers in de dorpshuizen.

Op het persmoment waren vertegenwoordigers van de verschillende OKRA-trefpunten in Mechelen present. Die waren duidelijk niet allemaal gekomen voor een formeel en beleefd keuveltje met de aanwezige leden van het stadsbestuur, maar maakten van de gelegenheid gebruik om een antwoord te vragen op wellicht een van de meest pertinente pijnpunten: het stedelijk openbaar vervoer.

Uit interne documenten zou blijken dat in de toekomst een aantal buslijnen in Mechelen zal verdwijnen. Burgemeester Somers werd gevraagd om daar duidelijkheid over te scheppen.

Somers trok daarop een traditionele paraplu open: “Tot eind 2020 verandert er aan het netwerk van de Lijn niets. Wat er daarna gebeurt, daar kan niemand iets over zeggen. Het zal aan de nieuwe Vlaamse regering zijn om daarover te beslissen en aan het nieuwe lokale bestuur om daar advies over te geven.”

Even leek burgemeester Somers vergeten te zijn dat hij Fractieleider van Open Vld is in het Vlaams Parlement en dat zijn partij deel uitmaakt van de Vlaamse regering, vergeten dat hij en zijn partij altijd op de eerste rij staan om De Lijn besparingen op te leggen en het openbaar vervoer richting privatisering te duwen, vergeten ook dat Mechelen proefterrein is voor een grondige hertekening van het Vlaams openbaar vervoer. Stellen dat niemand weet in welke richting er over een paar jaar zal verder gewerkt worden, klinkt dan ook niet echt geloofwaardig.

De vertegenwoordigers van de OKRA-trefpunten beloofden Somers dan ook dat ze de verdere evoluties zeer nauwlettend zullen opvolgen.