Speelgoedstraatje moet zo snel mogelijk weer open

Het stadsbestuur ontrolt een groot veiligheidsplan om overlast en criminaliteit in de buurt van station Nekkerspoel een halt toe te roepen. Dat plan omvat uiteenlopende maatregelen. De meest opvallende is wellicht het afsluiten van het Speelgoedstraatje, om te verhinderen dat het als vluchtweg kan gebruikt worden. Deze maatregel stuit terecht op heel wat onbegrip.

Het Speelgoedstraatje wordt door fietsers en voetgangers veelvuldig gebruikt. Zij ervaren het straatje hoegenaamd niet als een gevaarlijke plek. Integendeel, het is voor hen een makkelijke en veilige doorsteek. Dat die nu met een poort versperd wordt, wekt dan ook flink wat ergernis. Is het zo dat Mechelen een aangename en veilige stad voor fietsers en voetgangers wil zijn?

We kunnen ons toch wel ernstige vragen stellen bij het nut van deze maatregel. Mogelijke vluchtwegen zijn er in de buurt van station Nekkerspoel meer dan genoeg. Moeten die straks allemaal afgesloten worden? En wat met andere overlastgevoelige plaatsten in de stad? Straks overal hekken? Gaan we het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers overal aan de kant schuiven omwille van een aantal rust- en ordeverstoorders? Het afsluiten van het Speelgoedstraatje is een onzinnige en overdreven maatregel. De PVDA wil dan ook dat de poort zo snel mogelijk weer verwijderd wordt.

Niemand wordt graag geconfronteerd met overlast of criminaliteit. Er moet dan ook tegen opgetreden worden.  Maar laten we de dingen altijd in het juiste perspectief zien. Nekkerspoel is geen no go zone. Eén recente schietpartij maakt Nekkerspoel niet tot een gangsterwijk. Het gaat in hoofdzaak nog altijd om overlast en eerder kleine criminaliteit. Bovendien zijn in de stationsbuurt al meerdere camera’s geplaatst en wordt er door de politie de klok rond gepatrouilleerd.

Deze problemen kunnen op uiteenlopende manieren aangepakt worden. Repressieve maatregelen kunnen deel van de oplossing zijn, maar alleen wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. De PVDA pleit in eerste instantie voor het uitbreiden van straathoekwerk, opbouwwerk en buurtpolitie. Daarnaast moet de stad jongeren voldoende perspectieven bieden in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het uitbouwen van hun persoonlijk leven.

Het veiligheidsplan voor de buurt rond station Nekkerspoel komt er op aandringen van N-VA. De partij trekt straks naar de verkiezingen met veiligheid als hoofdthema. Het lijkt er sterk op dat de N-VA daarom volop bezig is om problemen uit te vergroten en onveiligheidsgevoelens aan te wakkeren. Met als gevolg maatregelen die niemand wenselijk vindt. Dat Open Vld, CD&V en Groen dit mee uittekenen en onderschrijven, toont waar deze coalitie voor staat.

 

Voor PVDA Mechelen

Nadia Charadi en Peter Bogaerts (buurtbewoners)

Dirk Tuypens

 

(Foto Peter Bogaerts)