Stad moet zelf gratis oefenkansen Nederlands ontwikkelen

Mechelen wil in de komende zomervakantie meer oefenkansen Nederlands aanbieden aan jongeren, volwassenen en senioren. Schepen van Diversiteit en Inburgering Marc Hendrickx (N-VA) geeft aan dat er voor deze groepen eigenlijk geen aanbod bestaat. Dat daar wel degelijk nood aan is, werd volgens de schepen nochtans meermaals gemeld.

Het bestuursakkoord van de huidige coalitie, dat in 2013 van start ging, is duidelijk: “Mechelen is een Vlaamse en Nederlandstalige stad en we zetten daar volop op in.” Het akkoord benadrukt het belang van de kennis van het Nederlands en formuleert heel wat doelstellingen om die te versterken. Zo lezen we onder meer dat aan volwassen “een gedragen en geschakeld taalactieplan” zal aangeboden worden. Dat er vandaag, vijf jaar later, nog geen aanbod is voor wie in de zomerperiode zijn of haar Nederlandse taalkennis wil bijspijkeren, mag dan ook verbazen.

Het initiatief om daar aan het eind van de bestuursperiode alsnog iets aan te doen, is op zich prima. Beter laat dan nooit. Maar de manier waarop men een aanbod wil realiseren, roept vragen op.

De stad past het “subsidiereglement Oefenkansen Nederlands – zomeractiviteiten” aan. Een project dat op Mechels grondgebied tijdens de zomermaanden oefenkansen Nederlands aanbiedt, kan via die weg maximaal 1000 euro subsidie krijgen. Het subsidiereglement wordt op de gemeenteraad van 27 februari ter goedkeuring voorgelegd.

Dit specifieke aanbod laten afhangen van externe initiatieven, die de doelstelling vaak alleen zijdelings kunnen opnemen, is geen goed idee. Het aanbod zal op die manier wellicht kostelijk zijn voor wie eraan deelneemt. Dat zien we nu al bij het aanbod van taalkampen voor kinderen dat georganiseerd wordt door de vzw KinderKwartier. Voor een taalkamp van een week betalen ouders daar 90 euro per kind.

Anderstalige jongeren, volwassenen en senioren zijn doorgaans overtuigd van het belang dat ze hebben bij een goede kennis van het Nederlands. Maar de stap naar lessen en oefenmogelijkheden is om uiteenlopende redenen vaak niet makkelijk of vanzelfsprekend: werk, kinderen, financiële zorgen, gezondheidszorgen, … Het aanbod moet dan ook in alle opzichten zo laagdrempelig mogelijk zijn.

Dat dit mogelijk is, laat de stad zelf zien met het project Spelend Nederlands Leren, waarbinnen kinderen en tieners in de zomervakantie kosteloos kunnen deelnemen aan taalkampen.

De PVDA pleit er dan ook voor dat de stad specifieke taalprojecten voor jongeren, volwassenen en senioren in eigen beheer ontwikkelt en gratis aanbiedt.

Voor PVDA-Mechelen
Dirk Tuypens

(Foto Stig Andersen, Flickr)