Waarom moeten de Talententickets verdwijnen?

Het stadsbestuur besliste eind vorig jaar om de Talententickets vanaf 2020 volledig af te schaffen. De tickets werden in 2014 ingevoerd. Elk jaar kreeg elk Mechels kind tussen 5 en 15 jaar Talententickets ter waarde van 50 euro. Daarmee kon het lidgeld of inschrijvingsgeld voor verenigingen, clubs of academie geheel of gedeeltelijk betaald worden. Op de gemeenteraad van 27 januari stelde Dirk Tuypens voor de tickets ook in de toekomst te behouden.

De PVDA betreurt deze beslissing ten zeerste en is ervan overtuigd dat heel wat Mechelse gezinnen hierover misnoegd zijn. Dat laatste werd door het college van burgemeester en schepenen bij de beslissing ook zo ingeschat. In het betreffende collegebesluit lezen we: “De Mechelse ouder zal deze drastische aanpassing hoe dan ook ervaren als een besparing. Heel wat ouders zullen teleurgesteld zijn.” Niettemin werd deze keuze toch gemaakt en doorgevoerd.

Toen de Talententickets in 2014 gelanceerd werden, zei toenmalig burgemeester Somers: “Als kinderen gestimuleerd worden om een leuke hobby uit te oefenen, krijgen ze een versterkt zelfbeeld, leren ze doorzetten en zich engageren...Mechelen Kinderstad moet méér zijn dan een slogan. Daarvoor hebben we deze talententickets ontwikkeld.” Is deze motivatie en ambitie dan vandaag niet meer geldig?

Vandaag stelt het bestuur plots dat de Talententickets initieel bedoeld waren om kansarme kinderen vooruit te helpen en dat ze net door die groep te weinig gebruikt worden. Het eerste deel van dat argument is alvast onjuist. De Talententickets zijn niet ingevoerd voor één bepaalde doelgroep, maar voor alle Mechelse kinderen. Het concept moest Mechelen als kinderstad in de kijker zetten, alle Mechelse kinderen een duwtje in de rug te geven en het verenigingsleven stimuleren. Dat werd de voorbije vijf jaar in elke communicatie over de Talententickets uitdrukkelijk zo verwoord.

Het tweede deel klopt wel, de tickets worden te weinig door kansarme kinderen gebruikt. Maar in 2016 vond schepen Greet Geypen dat geen reden om ze af te schaffen. Ze kondigde toen aan dat er extra inspanningen gedaan zouden worden om daar iets aan te doen.

De afschaffing van de Talententickets wordt verder verantwoord met het argument dat de middelen gedeeltelijk verschuiven naar het kinderarmoedebeleid.

Het is uiteraard goed dat de stad eindelijk wat meer wil inzetten op het vooruit helpen van kwetsbare kinderen. Maar de middelen daarvoor wegkapen bij alle andere kinderen is niet wenselijk. Het draagvlak voor armoedebeleid zal daardoor niet bevorderd worden.

In een persbericht van de stad lezen we: “De financiële incentive die de Talentencheque was schoot zijn doel ondertussen voorbij, want verder participeren aan het bruisende vrijetijdsleven is voor de meesten onder Mechelaars mogelijk zonder de Talentencheque.”

Deze stelling gaat voorbij aan een belangrijke realiteit. Uit recent onderzoek blijkt immers dat steeds meer mensen die niet tot de groep van mensen in armoede behoren, het heel moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De lagere middenklasse verkeert hoe langer hoe meer in ademnood. Het is dus zeker niet zo dat een tegemoetkoming als de Talententickets voor mensen buiten de afgelijnde groep van mensen in armoede zijn doel voorbij schiet. Er wordt hier al te makkelijk aangenomen dat wie niet tot de groep van mensen in armoede behoort, voor alles geld genoeg heeft.

Armoede wordt al lang niet meer eenduidig gedefinieerd als een tekort aan financiële middelen. Heel wat andere factoren worden mee in rekening gebracht, waaronder ook het gebrek aan participatie. Ook op dat vlak zijn de Talententickets nuttig, ze stimuleren kinderen om via het verenigingsleven te participeren aan de samenleving. Ook op dit vlak is het afschaffen van de tickets een verkeerde keuze. Ook het verenigingsleven zal hiervan negatieve gevolgen ondervinden.

De PVDA stelt daarom voor de beslissing om de Talententickets af te schaffen te herroepen en de tickets ook in de toekomst te behouden.

 

Het voorstel werd goedgekeurd door PVDA, sp.a, CD&V en Vlaams Belang

N-VA onthield zich

Stadslijst stemde tegen