Antwoord van schepen Anciaux is ongeloofwaardig

Schepen van Welzijn Koen Anciaux ontkent en minimaliseert het nieuws dat we brachten over de sociale werkplaats 't Atelier. Uit de verdere ontwikkelingen van vandaag blijkt dat de verklaringen van Anciaux ongeloofwaardig zijn.

Anciaux beweert dat de sociale organisaties niet uit het gebouw weg moeten. Er zouden alleen een paar werkingen moeten verhuizen naar de benedenverdieping. Dat de organisaties uit het pand weg zouden moeten, doet de schepen af als een ongelukkige communicatie.

Niets is minder waar. Vanochtend had in de sociale werkplaats een overleg plaats, waarop de organisaties opnieuw te horen kregen dat ze het gebouw moeten verlaten. Alleen moet dat niet tegen morgen, maar tegen eind volgende week. Het gaat hier dus geenszins om een communicatiefout.

Meneer Anciaux gaat moedwillig voorbij aan de kern van de zaak. Sociale organisaties worden gehuisvest in een gebouw met structurele problemen die al ruim tien jaar gekend zijn. Maar het stadsbestuur heeft het in al die tijd nooit nodig geacht om de nodige investeringen te doen. De sociale organisaties zijn daar nu het slachtoffer van.

Het was de bedoeling van meneer Anciaux en het stadsbestuur om op termijn nog meer organisaties in het gebouw aan de Battelsesteenweg onder te brengen. Als het de bedoeling is om zoveel mogelijk sociale organisaties samen te brengen in één centrum, waarom kan er dan niet gezorgd worden voor een veilige, moderne en aangename huisvesting? Dit beleid maakt meer dan duidelijk dat sociale voorzieningen en sociaal beleid in Mechelen hoegenaamd geen prioriteit zijn.

Het antwoord van meneer Anciaux op deze kwestie is beneden alle peil. Het getuigt van een onaanvaardbaar gebrek aan respect voor de organisaties die in 't Atelier werkzaam zijn. In plaats van rond de brij heen te fietsen, moet de schepen de problemen erkennen en concrete oplossingen bieden.

 

Voor PVDA Mechelen

Dirk Tuypens

 

(foto PVDA Mechelen)