Teken bezwaar aan tegen Plopsaqua

Het privé-project van Plopsa en het Mechels stadsbestuur om het gemeentelijk zwembad Geerdegemvaart te vervangen door een zwemparadijs ten koste van belangrijke natuur in het Zennebeemdebos treedt in een volgende fase. Er is namelijk een aanvraag tot een omgevingsvergunning ingediend. Deze kan momenteel ingekeken worden en er kunnen bezwaarschriften ingediend worden. Een bezwaar kan nog ingediend worden tot en met 28 april 2022. Hieronder vind je een voorbeeld en alle informatie hoe je dat kan doen.

Wat moet ik in zo'n bezwaar zetten?

Het is belangrijk dat je je bekommernissen noteert en net die zaken waar je last van zou ondervinden. Hieronder vind je een voorbeeld. Pas dit gerust aan met je eigen woorden. Wat tussen vierkante haakjes staat vervang je door je persoonlijke gegevens. Veel bezwaarschriften duidt op een terechte bezorgdheid, maar het heeft meer gewicht als het steeds unieke bezwaren zijn. Je kan meerdere bezwaren indienen.

Voorbeeld:

Bezwaarschrift Plopsaqua dossier 2020113908

Als betrokkene bewoner van Mechelen, [Wijk] opper ik volgende bezwaren tegen de aanvraag van Stedenbouwkundige vergunning van Plopsaqua:

1. Mobiliteit 

Plopsaqua geeft geen waarborg op de vooropgestelde modal shift van 50 %. Die modal shift van 50 % niet-privé autoverkeer verzorgt Plopsaqua niet zelf maar laat die over aan derden zoals De Lijn, de stad Mechelen, NMBS. Er bestaan geen lange termijn engagementen om dit te verwezenlijken. Het moet gaan om een kwalitatief aanbod aan mobiliteit en bereikbaarheid (reistijd, frequentie, mensen met beperkte mobiliteit enz.) dat momenteel niet aanwezig is. 

Door het extra autoverkeer zal de reeds druk gebruikte rotonde Mechelen-Zuid (oa. voor vrachtwagens voor het aanpalende industrieterrein ) oververzadigd geraken. Daarom gaat auto- en vrachtwagenverkeer zijn weg zoeken via de afrit Mechelen-Noord en op die manier het lokaal verkeer omgeving Uilmolenweg richting Mechelen-Zuid extra belasten. 

2. GRUP in gebied bestemming ‘ voor gemeenschapsvoorzieningen’

Het door Plopsaqua beoogde terrein ligt gedeeltelijk in het GRUP ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen’. 

Plopsaqua is een privé-initiatief waarbij het winstbejag van de initiatiefnemer Plopsa primeert boven het in het GRUP beoogde ‘gemeenschapsbelang’. Het project van Plopsa staat of valt met hun commerciële activiteiten van of rond hun zwemparadijs. Dit zwemparadijs vormt de spil met daarrond de shop, cafetaria, congresruimte…. Het feit dat in samenspraak met het stadsbestuur, daarnaast en tijdelijk ook in een ‘gewoon’ baantjeszwembad wordt voorzien, doet geen afbreuk aan deze vaststelling. 

3. Ecologische impact:

Met het opslokken door Plopsa van het Zennebeemden Bos en aanpalend weiland, verdwijnt een buffercapaciteit voor grondwater en een waterrijk gebied dat het verstedelijkte gebied van Mechelen kan verkoelen. De coronapandemie heeft aangetoond dat Mechelen een acuut tekort heeft aan bosomgeving zoals de Zennebeemden om groene (wandel-) ruimte te bieden aan de bewoners. De vooropgestelde compensatiebebossing zal pas op lange termijn de ecologische waarde van het Zennebeemden Bos kunnen evenaren. 

Plopsa heeft geen enkele inspanning geleverd om naar een alternatieve locatie in de regio te zoeken. Deze zijn nochtans voorhanden: zwemwaterinfrastructuur bouwen op de beschikbare terreinen van Domein Hofstade van Sport Vlaanderen scoren veel beter op vlak van mobiliteit, ecologische impact op mens en natuur. Als vergunning verlenende overheid kan hiervoor een schending van ‘zorgvuldig bestuur’ worden aangewreven. 

Met vriendelijke groet, 

[Voornaam] [Naam] (indien gewenst)

- Einde voorbeeld -

Meer uitleg, een filmpje en aanvullende argumenten kan je ook vinden op de website van de actiegroep 'Groene Buffer Mechelen Zuid' via https://www.groenebuffer.be/bezwaren/. 

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Het bezwaarschrift indienen gebeurt via de website van het omgevingsloket. Je kan dit zelf doen (1) of ons een e-mail sturen (2) met de nodige gegevens.

1. Zelf doen

De makkelijkste manier om in te loggen is via de itsme-app. Hieronder een korte uitleg hoe je dat nu juist doet. :

  1. Je surft naar https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/
  2. Zoek op het dossiernummer 2020113908
  3. Klik rechts op “detail” om het dossier te openen. Nu kan je alle ingestuurde documenten bekijken.
  4. Onderaan links zie je de knop “Nieuw Bezwaarschrift”
  5. Nu moet je eerst inloggen. Het is een procedure die je waarschijnlijk intussen kent van de recente covid-procedures. (Its-me , e-ID, …)
  6. Na het inloggen krijg je een formulier waarin je je gegevens kan invullen, en onderaan een vrij tekstveld. Je kan je bezwaar indienen in het vrije tekstveld of als apart bestand. Je kan ook foto’s of andere bestanden toevoegen.
  7. Klik onderaan rechts op “indienen” en je bezwaar is verstuurd!
  8. Krijg je later nog een ander idee? Geen probleem: dan kan je gewoon nog een bezwaar insturen.

Mocht dit niet lukken, kan je op maandag en dinsdag terecht in het secretariaat in Mechelen (Albert Geudensstraat 4) en dit telkens tussen 9u en 17u. Daar zal Rafaël, onze secretariaatsverantwoordelijke, je graag verder helpen. Breng je identiteitskaart, smartphone, bankkaart en bankkaartlezer mee. Als het maandag of dinsdag niet lukt neem dan contact op met Peter Bogaerts via 0484 23 74 29.

Je kan ook nog steeds een papieren bezwaarschrift indienen bij het Huis van de Mechelaar gericht aan het college van burgemeester en schepenen of via de post op dit adres: Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

2. Ons een e-mail sturen

Stuur een e-mail naar [email protected] met je naam, je tekst en deze zin: "Ik ga akkoord met het indienen van dit bezwaar op het online omgevingsloket in het kader van vergunningsaanvraag 2020113908." Heb je geen inspiratie dan plak je het voorbeeld in je e-mail. Tenzij je anders aangeeft dienen we je bezwaar in zonder dat externen je naam en e-mail kunnen zien.

Kan ik meer doen?

Je kan contact opnemen met de actiegroep Groene Buffer via [email protected]. Zij doen ook een inzameling om het verzet juridisch aan te vechten. Je kan nog altijd hun petitie tekenen:

https://www.11m.be/petitions/red-het-zennebeemden-bos-uit-de-handen-van-de-plopsa-groep

Kan ik de aanvraag inkijken?

Ja, dat kan op volgende website: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/ met dossiernummer 2020113908.

Het gaat dan over volgende documenten:

Motivering van de bouwaanvraag
Inplantingsplan
Toelichtingsnota
Inrichtingstudie
Inhoud van de aanvraag
Mobiliteitsplan
MER Plicht
MOBER
Opslag gevaarlijke stoffen
Materialen, grondstoffen en processen (afvalzuivering, ontsmetting)
Effecten op de omgeving op 30 Augustus 2020
Effecten op de omgeving op 22 Februari 2022 (!)
Lozing afvalwater en koelwater
Bijstelling lozing van afvalwater in de beek
Bijstelling lozing AOX
Rubrieken tabel
Stedenbouw

Een aantal documenten zijn niet online beschikbaar en kan je enkel bekijken in het stadhuis. Dit met het volgend dossiernummer 20220146_OGV dit leg je voor bij de vraag om deze in te kijken. Je mag van de documenten geen kopieën en foto's nemen en ze enkel lezen en inkijken.

Figuur: Omgevingsloket.be