Mechelen mist een uitgelezen kans om extra sociale huurwoningen te realiseren

“In Mechelen komen op dit moment 227 panden in aanmerking om door de stad in sociaal beheer te worden genomen, zo blijkt uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag daarover”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Via het sociaal beheersrecht kan de stad leegstaande en verkrotte woningen in beheer nemen en na de nodige werken als sociale huurwoning op de markt brengen. In het bestuursakkoord staat letterlijk dat dit systeem zal worden toegepast. Maar bij het begin van het derde jaar van de bestuursperiode staat de teller nog altijd op nul.”

Het sociaal beheersrecht laat toe dat de stad leegstaande of verkrotte woningen voor minstens negen jaar in sociaal beheer neemt. Na de nodige renovatiewerken worden de woningen op de sociale huurmarkt gebracht, bijvoorbeeld via het sociaal verhuurkantoor. Onder punt 26 van het bestuursakkoord lezen we: “Bij panden die verkrotten passen we het sociaal beheersrecht toe door ze voor negen jaar in stadsbeheer te nemen, waarbij we ze eerst renoveren en dan verhuren via het sociaal verhuurkantoor.”

“Schepen Geypen zegt nu dat het systeem bekeken wordt als optie, naast andere mogelijke pistes. Waarom staat het dan aangekondigd in het bestuursakkoord?”, vraagt Tuypens zich af. “We mogen toch aannemen dat het goed bekeken werd alvorens het toegevoegd werd aan de 545 actiepunten van dat akkoord?”

“Het tekort aan sociale huurwoningen is schrijnend”, vervolgt Tuypens. “Alle experten terzake schreeuwen al jaren van de daken dat een verdubbeling van het aanbod nodig is om de ellenlange wachtlijsten weg te werken. Het is dus de hoogste tijd dat alle mogelijke instrumenten ten volle worden benut. De tijd om de opties eens rustig te bekijken, is al lang voorbij. Er moet nu gehandeld worden. In haar antwoord zegt de schepen nog dat Mechelen het voortouw neemt in het controleren en handhaven van de woonkwaliteit. Het tegendeel is waar, we zien hier opnieuw een sociale belofte die gevolgd wordt door bewust getreuzel. In Leuven bijvoorbeeld zullen dit jaar twintig woningen in sociaal beheer genomen worden. Het is gewoon een kwestie van willen.”

“Sociale maatregelen in het bestuursakkoord zetten en ze daarna met allerlei drogredenen opzij leggen, is alles behalve goed bestuur”, besluit Tuypens. “Er zijn in Mechelen 227 woningen die mogelijk aan de sociale huurmarkt toegevoegd zouden kunnen worden. Dat daar na twee jaar van de bestuursperiode nog altijd niets van in huis komt, is echt schabouwelijk. De PVDA verwacht dan ook dat het bestuursakkoord in deze gevolgd wordt en het sociaal beheersrecht onverwijld wordt toegepast.”