Skip to content

Fietsers verdienen applaus en veiligheid

Fietsers verdienen applaus en veiligheid

Op 21 maart werden fietsers op uiteenlopende plaatsen in Mechelen getrakteerd op een warm applaus. Met het jaarlijkse fietsapplaus worden fietsers bedankt voor hun keuze om zich met de fiets te verplaatsen en aangemoedigd om dat te blijven doen. De PVDA deed graag mee met een bijzondere boodschap.

Maar we wilden van deze gelegenheid gebruik maken om ook meer aandacht te vragen voor de veiligheid van fietsers in onze stad. Als Mechelen echt een fietsvriendelijke stad wil worden, dan is er nog heel wat werk aan de winkel.

We stonden tijdens de ochtendspits op het Kardinaal Mercierplein. Het plein is één van de talrijke verkeerspunten in onze stad waar fietsers nog veel te veel risico’s lopen. Elke ochtend wagen ruim 450 fietsers, waaronder veel scholieren, de oversteek richting centrum. Ze zijn talrijker dan het autoverkeer, maar de regeling van de verkeerslichten speelt in hun nadeel. Het snel invoeren van “vierkant groen” zou hier al een grote verbetering betekenen.

De PVDA wil in Mechelen een ambitieus mobiliteitsplan zien met daarin een hoofdrol voor fietsers en voetgangers. De veiligheid van de zwakke weggebruiker moet voorop staan. Op korte termijn kunnen al grote verbeteringen gerealiseerd worden:

  • We pleiten voor een maximum snelheid van 50 km/u op de Vesten.
  • De stationsbuurt verdient bijzondere aandacht. Door besparingen en vertragingen in het stationsproject zullen heel wat onveilige verkeerssituaties nog jaren blijven bestaan.
  • De Mechelse Fietsersbond maakte een lijst met 100 kleine en grote knelpunten in en rond de stad. Het merendeel daarvan kreeg voorlopig nog geen oplossing. Ook daar moet werk van gemaakt worden.

 

debug info: this is the footer for domain mechelen
debug info: this is the footer for domain for existing data