Skip to content

Meer belastingen in plaats van echt armoedebeleid, een schande

Meer belastingen in plaats van echt armoedebeleid, een schande

“Mechelen is na Leuven de duurste centrumstad van Vlaanderen. Eén op zeven Mechelaars heeft moeilijkheden om de rekeningen betaald te krijgen. Bijna één op vier kinderen in onze stad groeit op in armoede. Het armoedebeleid heeft in de voorbije tien jaar op alle niveaus gefaald, de armoedecijfers nemen toe, ook in Mechelen. Van het nieuwe bestuur zou je dan ook een ernstig armoedebeleid verwachten. Maar helaas, niets van dat. In plaats daarvan wel een nieuwe belasting op kap van de gewone mensen.” Dat zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens na een bewogen eerste gemeenteraad.

“In het bestuursakkoord staat zwart op wit dat in de komende zes jaar de belastingdruk in Mechelen niet zal verhogen”, vervolgt Tuypens. “Van bij de start zien we dus al een pijnlijke kloof tussen woorden en daden. We hebben in Mechelen al de boterhammentaks, dure naschoolse opvang, een hoge rusthuisfactuur, een ondemocratische afvaltaks, de duurste vuilniszakken van het land, onzinnige kosten voor administratieve dienstverlening… en nu dit er bovenop.”

De PVDA wil dat extra inkomsten gehaald worden bij grote bedrijven. Daartegenover een belastingverlaging voor  gewone Mechelaars en kleine zelfstandigen. Precies zoals in Zelzate.

Het bestuur probeert nu voor te spiegelen dat de nieuwe belasting in hoofdzaak door de bedrijven gedragen zal worden. “Mooi geprobeerd”, reageert Dirk Tuypens. “Maar als het echt de bedoeling is om meer inkomsten te halen bij de bedrijven, doe dat dan eenvoudig door de bedrijfsbelasting te verhogen – waar de PVDA trouwens voorstander van is. Bovendien kondigde burgemeester Somers in een persconferentie vanmiddag al een aantal belastingverlagingen aan…voor de bedrijven. Er worden dus allerlei constructies opgezet om te verhullen dat in werkelijkheid de burger opnieuw mag betalen.”

De PVDA wil heel duidelijk dat extra inkomsten gehaald worden bij de grote bedrijven. Daartegenover moet een belastingverlaging staan voor de gewone Mechelaars en de kleine zelfstandigen. Precies zoals de PVDA dat ook doet als bestuurspartij in Zelzate.

“Daarnaast willen we ook dat het bestuur een ambitieus beleid ontwikkelt om de armoede in onze stad effectief te bestrijden”, besluit Dirk Tuypens. “Dat er pas eind dit jaar een actieplan daarover komt, is ronduit belachelijk. Het excuus dat daarover nog overleg moet zijn met armoedeorganisaties is ongeloofwaardig. Armoedeorganisaties formuleren al jarenlang concrete maatregelen, die maar niet worden doorgevoerd. De tijd om rond de tafel te zitten is al lang voorbij, het is nu meer dan hoog tijd voor actie.”

 

debug info: this is the footer for domain mechelen
debug info: this is the footer for domain for existing data