Wij willen weten wat u denkt

“Als we volgend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen dezelfde score halen als in 2014, dan heeft de PVDA zeker twee zetels binnen. Voor minder gaan we niet”, zeggen Dirk Tuypens en Nadia Charradi vastberaden. De PVDA zit overal in de lift, dat is niet meer tegen te houden.

Videoblog Gemeenteraad 5 september 2017

Op 5 september werd in Mechelen de eerste gemeenteraad van het nieuwe politieke werkjaar gehouden. Dirk Tuypens geeft zijn commentaar bij een paar punten die de revue passeerden.

Mechelen neemt het voortouw in de strijd tegen ‘etnisch profileren’. Enkele kanttekeningen.

Op 10 juli liet Bart Somers, burgemeester van Mechelen, weten dat sinds mei alle identiteitscontroles in de politiezone Mechelen-Willebroek worden geregistreerd en gemotiveerd. Dit om zogenaamd ‘ethnic profiling’ tegen te gaan. Wat moeten we daarvan denken?

Crowdfunding is geen instrument voor sociaal beleid

Crowdfunding is hot. Als paddenstoelen rijzen de crowdfundingplatformen uit de digitale grond. Allemaal bieden ze de ondernemende burger de mogelijkheid om aan het grote publiek een project voor te stellen en dat publiek ook warm te maken om dat project financieel te steunen. Steden stappen mee in deze evolutie en ontwikkelen crowdfundingplatformen op stedelijk niveau. Ook Mechelen krijgt nu zo’n lokaal platform. 

Mechelen promoot de mythe van de sociale mix

Woonpunt Mechelen start in de wijk Oud Oefenplein met een proefproject waarbij op termijn tien sociale woningen verhuurd zullen worden aan middenklassers. Later zou het project mogelijk ook uitgebreid worden naar andere sociale wijken. Bedoeling is de sociale mix te vergroten en zodoende de “leefbaarheid en sociale veiligheid” te bevorderen. Een initiatief dat om verschillende redenen niet wenselijk is.

Bedelverbod in Mechelen: Armoede onder de mat

In navolging van heel wat steden in binnen- en buitenland voert nu ook Mechelen een bedelverbod in. Met dat verbod wil de stad de uitbuiting van bedelaars door criminele netwerken tegengaan. Een motivatie die ook elders steevast klinkt om te verhullen wat het bedelverbod in eerste instantie echt is: een cosmetische maatregel om storende elementen uit het straatbeeld te vegen.

1 mei 2017: Maak van sociaal het nieuwe normaal

Een veelkoppige delegatie van de PVDA stapte mee op in de 1 mei-stoet in het centrum van Mechelen. Op de aansluitende receptie van de partij gaf woordvoerder Dirk Tuypens deze toespraak.

PVDA Mechelen bezoekt de stakers van Mondelez

Bij multinational Mondelez werd maandag 27 maart het werk neergelegd. De Mechelse PVDA ging de stakers haar steun betuigen.

Een dakloze verdampt niet met de eerste lentezon

Op maandag 21 maart ging in Mechelen de winteropvang voor dak- en thuislozen dicht. Een gelegenheid voor PVDA-Mechelen om het toenemende probleem van dak- en thuisloosheid opnieuw aan te kaarten. We schreven een open brief aan stadsbestuur en gemeenteraad. Als statement sliepen we van maandag op dinsdag buiten voor het stadhuis.

Ook Mechelse schepenen verdienen bij

Dat Mechels burgemeester Bart Somers twee jobs combineert, is algemeen geweten. Maar wat de Mechelse burgemeester en schepenen bijverdienen bij de verschillende intercommunales en elders, veel minder. Vandaar dit lijstje van instellingen of bedrijven waarin betaalde functies worden bekleed. De gegevens werden samengesteld vanuit de databank Cumuleo, die haar gegevens haalt uit de verplichte publicatie van mandaten in het Staatsblad. Daar kan men echter niet terugvinden hoeveel die mandaten opleveren. De mandaten zelf worden hier niet gespecifieerd, maar variëren van lid van adviescommissie tot bestuurder of voorzitter en hebben niet altijd een link met het schepenambt.