Geen eer in bronzen medaille voor falend beleid

Het Sociaal Huis in Mechelen heeft al 79 leefloners aan een stage of opleiding geholpen via het systeem van de Tijdelijke Werk Ervaring (TWE). Schepen Koen Anciaux slaat zich op de borst: "Dankzij deze TWE’s kunnen kansarmen en nieuwkomers een plaatsje vinden op de reguliere arbeidsmarkt." Maar de feiten tonen aan dat het enthousiasme van Anciaux behoorlijk misplaatst is. 

Kinderopvang mag niet afhangen van toeval

Het Mechels stadsbestuur stelt onze stad graag voor als een echte kinderstad. Het heeft ook de niet aflatende ambitie om gezinnen met jonge kinderen aan te sporen zich in Mechelen te vestigen. Mooi. Maar dat houdt in dat er voor al die jonge kinderen ook de nodige voorzieningen moeten zijn. Daar is Mechelen Kinderstad duidelijk een pak minder ambitieus.

Peiling GVA geeft PVDA goede startpositie

Een peiling van Gazet Van Antwerpen naar de kiesintenties voor 2018 levert voor de PVDA in Mechelen 4,7 procent op. "Dat geeft ons een prima startpositie", zegt lijsttrekker Dirk Tuypens. "Dit resultaat bevestigt dat onze doelstelling van twee zetels absoluut haalbaar is."

Flexi-job is top?

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 28 september dat de flexi-jobs in de horeca niet onwettig zijn. Gwendolyn Rutten, voorzitter van de Open Vld, stuurde meteen een twitterbericht de wereld in met de boodschap:” Een flexi-job is top!” Het bericht kreeg veel bijval van verschillende liberale kopstukken, waaronder ook Mechels burgemeester Bart Somers.

Wij willen weten wat u denkt

“Als we volgend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen dezelfde score halen als in 2014, dan heeft de PVDA zeker twee zetels binnen. Voor minder gaan we niet”, zeggen Dirk Tuypens en Nadia Charradi vastberaden. De PVDA zit overal in de lift, dat is niet meer tegen te houden.

Videoblog Gemeenteraad 5 september 2017

Op 5 september werd in Mechelen de eerste gemeenteraad van het nieuwe politieke werkjaar gehouden. Dirk Tuypens geeft zijn commentaar bij een paar punten die de revue passeerden.

Mechelen neemt het voortouw in de strijd tegen ‘etnisch profileren’. Enkele kanttekeningen.

Op 10 juli liet Bart Somers, burgemeester van Mechelen, weten dat sinds mei alle identiteitscontroles in de politiezone Mechelen-Willebroek worden geregistreerd en gemotiveerd. Dit om zogenaamd ‘ethnic profiling’ tegen te gaan. Wat moeten we daarvan denken?

Crowdfunding is geen instrument voor sociaal beleid

Crowdfunding is hot. Als paddenstoelen rijzen de crowdfundingplatformen uit de digitale grond. Allemaal bieden ze de ondernemende burger de mogelijkheid om aan het grote publiek een project voor te stellen en dat publiek ook warm te maken om dat project financieel te steunen. Steden stappen mee in deze evolutie en ontwikkelen crowdfundingplatformen op stedelijk niveau. Ook Mechelen krijgt nu zo’n lokaal platform. 

Mechelen promoot de mythe van de sociale mix

Woonpunt Mechelen start in de wijk Oud Oefenplein met een proefproject waarbij op termijn tien sociale woningen verhuurd zullen worden aan middenklassers. Later zou het project mogelijk ook uitgebreid worden naar andere sociale wijken. Bedoeling is de sociale mix te vergroten en zodoende de “leefbaarheid en sociale veiligheid” te bevorderen. Een initiatief dat om verschillende redenen niet wenselijk is.

Bedelverbod in Mechelen: Armoede onder de mat

In navolging van heel wat steden in binnen- en buitenland voert nu ook Mechelen een bedelverbod in. Met dat verbod wil de stad de uitbuiting van bedelaars door criminele netwerken tegengaan. Een motivatie die ook elders steevast klinkt om te verhullen wat het bedelverbod in eerste instantie echt is: een cosmetische maatregel om storende elementen uit het straatbeeld te vegen.