Stad voert belasting in om armen weg te duwen

Het Mechels stadsbestuur wil een nieuwe belasting invoeren op domiciliekamers. Op de gemeenteraad van 24 juni wordt die ter stemming voorgelegd. De belasting zal 2.400 euro per kamer bedragen. Verhuurders die hun kamers omvormen tot studentenkamers, krijgen de belasting terugbetaald. Zo wil de stad enerzijds het probleem van kwalitatief ondermaatse kamers en anderzijds dat van het tekort aan studentenkamers aanpakken.

“Dit is bochtenwerk met slechts één doel”, zegt gemeenteraadslid Dirk Tuypens. “Op deze manier wil men de bewoners van domiciliekamers wegduwen uit onze stad. Ze moeten plaats ruimen voor studenten, een groep die veel meer gewenst is.”

“Bewoners van domiciliekamers zijn arme mensen”, vervolgt Tuypens. “Ze kunnen niet terecht op de private huurmarkt, vaak staan ze al jarenlang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Ze hebben geen andere keuze dan hun intrek nemen in ondermaatse kamers. Deze maatregel helpt hen geen meter vooruit. Ze worden alleen gedwongen om de stad te verlaten.”

Domiciliekamers van slechte kwaliteit vormen effectief een probleem. Om dat aan te pakken, beschikt de stad over voldoende instrumenten (woninginspectie, ongeschikt of onbewoonbaarverklaring, herhuisvesting op kosten van de eigenaar, … ). “Maar ik heb de indruk dat men die liever niet hanteert”, zegt Tuypens. “Omdat de stad dan de plicht heeft om mensen te herhuisvesten. Door het tekort aan sociale huurwoningen kan men aan die plicht niet beantwoorden. Met deze belasting, die verhuurders van kamers moet aanzetten tot het omvormen van hun kamers tot studentenkamers, heeft de stad een handig instrument gevonden om het probleem op te lossen zonder dat het iets kost.”

“Deze nieuwe belasting is niet meer of minder dan een verdringingsmaatregel. Een maatregel ook waarbij twee groepen tegen mekaar uitgespeeld worden: de arme bewoners van domiciliekamers tegen studenten. Dit is een onaanvaardbare maatregel die alleen duidelijk maakt dat dit bestuur het armoedeprobleem vooral wil aanpakken door mensen in armoede uit de stad te verdrijven”, besluit Tuypens.

De PVDA wil dat het stadsbestuur het probleem van ondermaatse kamerwoningen aanpakt met de instrumenten die daarvoor beschikbaar zijn en dat de stad daarbij haar verantwoordelijkheid neemt. Het tekort aan studentenkamers aanwenden om een pertinent huisvestingsprobleem uit de weg te ruimen, is wanbeleid. Beide problemen vragen een aparte, doeltreffende oplossing.

 

 

Foto: Joaquín Martí García - Flickr